• Slider_szkola

Mamy patrona!

Ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski będzie patronem Technikum nr 4 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4, wchodzących w skład Zespołu Szkół Elektrycznych. Jego imię otrzyma także ulica, przy której znajduje się nasza szkoła! Uchwały w tej sprawie jednogłośnie przyjęli podczas czwartkowej sesji (14.03.2011 roku) kieleccy radni. Nowe nazwy będą obowiązywały od 1 września.


W sesji rady miejskiej uczestniczyli uczniowie i dyrekcja Zespołu Szkół Elektrycznych oraz poczet sztandarowy zespołu szkół. Jak powiedziała dyrektor placówki Aleksandra Szulc, z inicjatywą nadania szkołom imienia prezydenta Kaczorowskiego wyszli rodzice uczniów. Wspólny wniosek w tej sprawie złożyły: rada rodziców , samorząd uczniowski placówki, później rada pedagogiczna. Prawdopodobnie uroczystość odbędzie się w październiku.
Imię prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego będzie nosiła także część ulicy Niskiej pomiędzy ulicami Tadeusza Kościuszki i Radiową. Jak napisali radni w uchwale, decyzja jest oddaniem hołdu "wielkiemu Polakowi, który całe swoje życie poświęcił dla wolnej i niepodległej Polski(...) i godnie reprezentował ojczyznę na arenie międzynarodowej".
Podczas sesji sylwetkę prezydenta przedstawił komendant dorocznego Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej Józefa Piłsudskiego, Jan Kasprzyk. R. Kaczorowski od 1999 r. był honorowym protektorem wydarzenia, w którym udział biorą m.in. harcerze. Upamiętnia ono historyczny przemarsz żołnierzy z oddziałów Związku Strzeleckiego i Drużyn Strzeleckich, którzy wyruszyli z krakowskich Oleandrów do Kielc w sierpniu 1914 r., z zamiarem wywołania powstania zbrojnego.
Kasprzyk przypomniał słowa Kaczorowskiego, wypowiedziane 12 sierpnia 2009 r. podczas uroczystości zakończenia 44. marszu, kiedy odbierał tytuł honorowego obywatela Kielc.

"Stawajcie zawsze w pierwszym szeregu ludzi prawych, oddanych, dzielnych i zdolnych do poświęceń, w imię chwały i wolności naszej ojczyzny, najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej" - zwrócił się wówczas do kielczan prezydent. Kasprzyk podkreślił, że Kaczorowski traktował te słowa jako motto swojego życia i swojej działalności publicznej.

Zwracamy się z apelem do wszystkich osób pragnących wziąć udział w przygotowaniach do tej wielkiej uroczystości o kontakt ze szkołą!
Serdecznie prosimy byłych absolwentów o włączenie się w przygotowania!

Dodatkowe informacje