W dniu 25 października wychowankowie z naszego internatu wzięli udział w III Międzyinternackim Konkursie Wiedzy o Kielcach pod hasłem: „100 lat Niepodległości Kielc” organizowanym przez Bursę Nr 2 Nasz wychowanek –Damian Kowalski uplasował się na wysokim miejscu.

28 listopada odbył się I etap siódmej edycji Szkolnego Konkursu Czytania ze Zrozumieniem w Języku Angielskim. Wzięło w nim udział 30 uczniów klas drugich.

Uczestnicy zmierzyli się z sześcioma zadaniami zamkniętymi, które rozwiązywali po przeczytaniu tekstów na poziomie matury podstawowej i rozszerzonej. Do finału przechodzą uczniowie, którzy uzyskali więcej niż 35 punktów, maksymalna ilość punktów zestawu konkursowego - 40.

Finał konkursu odbędzie się w drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019.

Zestaw zadań konkursowych przygotowały Anna Ilcewicz-Golda i Agnieszka Rożniakowska-Gościniewicz.

Wyniki pierwszego etapu:

26 kwietnia 2018 r. odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród w XI Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym  „Szanuj żywność i środowisko naturalne” .

W tym roku uczestniczyli w nim uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych w Kielcach, Ostrowcu Świętokrzyskim , Starachowicach.

Prace oceniało jury z Uniwersytetu Rolniczego im. H.  Kołłątaja w Krakowie.

Laureaci konkursu:

1 miejsce

Weronika Żak, Jowita Myszkowska - Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach

2 miejsce

Piotr Stempień, Konrad Kobierski - Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach

3 miejsce

Anna Piotrowska, Wiktoria Krupa - LO nr 3 w Ostrowcu

Wyróżnienie:

Jakub Łukawski, Agata Góźdź - LO nr 3 Starachowice

Gratulujemy!

Organizatorzy konkursu: Pani M. Dymińska-Czyż, Pani M. Łatkowska  H.h

23.04.2018r. odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom dwuetapowego, szkolnego konkursu geograficznego „Państwa Świata”.

Pierwszy etap miał miejsce 8.03.2018r. na platformie www.ezse.pl, drugi w formie pisemnej odbył się 17.04.2018r.

Uczestnicy konkursu wykazali się wiedzą z zakresu znajomości mapy politycznej świata:  powierzchni państw, liczby ludności, największych miast, umiejętności lokalizacji obiektów na mapach konturowych.

Laureatami konkursu zostali:

I Dudek Michał – Klasa IIC

II Kręgiel Patryk – Klasa IC

III Kozieł Piotr – Klasa IG

Gratulujemy!

Organizatorzy konkursu: P. Katarzyna Ciszewska, P. Małgorzata Łatkowska

W dniu 19.03.2018 r. odbył się KONKURS WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH przeznaczony dla uczniów klas I-III.  Druga edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. W tym roku szkolnym krajem przewodnim została AUSTRIA. Konkurs ten stanowi pewnego rodzaju innowację, gdyż łączy w sobie trzy dziedziny nauki. Zadaniem młodzieży było udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania testowe z zakresu historii, geografii i  kultury Niemiec. Uczniowie otrzymali opracowane w tym celu materiały, zawierające treści dot. realioznawstwa Austrii.  Mieli okazję  poznać bliżej ten  kraj-  nie tylko jego bogatą historię i  zabytki, ale też święta, tradycje czy zwyczaje mieszkańców. Pozyskali wiedzę o kulturze tego kraju - muzyce, sporcie oraz słynnych osobach znanych od wieków na całym świecie. Szczególnym punktem konkursu była kuchnia austriacka. Uczniowie wykazali się niesamowitym talentem kulinarnym, przygotowując potrawy z regionów Austrii. Zadaniu temu poświęcili wiele czasu i wysiłku, dbając o smak i estetykę potraw. Starania młodych kucharzy doceniła Dyrekcja szkoły podczas wspólnej degustacji.

8 uczniów naszej szkoły wzięło udział w pierwszym etapie Konkursu Geoinformatycznego organizowanego przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. 3 uczniów (tj. Piotr Wieczorek kl. 2D, Krzysztof Wikło kl. 3F oraz Weronika Żak kl. 2D) zakwalifikowało się do II etapu.

Celem Konkursu jest rozpropagowanie kierunku studiów „Geoinformatyka”, poszerzenie wiedzy i rozwijanie zainteresowań w zakresie geoinformatyki oraz technologii geoinformacyjnych wśród uczniów szkół średnich.

Konkurs ma na celu wyłonienie uczniów szkół średnich uzdolnionych w zakresie informatyki oraz zainteresowanych własnym rozwojem w zakresie jednego z niezwykle interesujących obszarów jej zastosowań tj. w dziedzinie geoinformacji. 

Pierwszy etap miał charakter internetowy i był skierowany do wszystkich uczniów na terenie Polski.

Zwycięzcy Konkursu zostaną przyjęci na studia inżynierskie I stopnia na kierunek Geoinformatyka realizowany na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Ponadto dla uczestników przewidziane są dodatkowe atrakcyjne nagrody.

Opiekun  grupy: Tomasz Baron

II Wojewódzki konkurs malarstwa dla nieprofesjonalistów Pasja. Motto konkursu - „Dzięki sztuce i tylko w sztuce jesteśmy sobą” (Barbara Żelazna) 2014 r..

 

Organizator – Dom Kultury Zameczek przy współpracy Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach.

Opiekun: Elżbieta Ptak

Uczestnicy : uczniowie -  Dorota Adydan i Wiktor Pożoga

Nagroda: wyróżnienie – dyplom..

Dodatkowe informacje