KLASĄ SUKCESU w roku szkolnym 2018/2019 została klasa 3D 

wychowawca - p. Ilona Gołębiowska

W kategorii Osiągnięcia edukacyjne i wypełnianie obowiązków szkolnych

I miejsce zajęła klasa 3D  z wynikiem  130 pkt

II miejsce  –    2C  –   124 pkt

III miejsce  –    1C  –   48 pkt


W kategorii Działalność społeczno – charytatywna

I miejsce zajęła klasa  3H  z wynikiem  35 pkt

II miejsce  - 2E   –  29 pkt

III miejsce - 2B i 3C –  20 pkt


W kategorii Osiągnięcia artystyczno - sportowe

I miejsce zajęła klasa  3H  z wynikiem   64 pkt

II miejsce   -    2E –  44 pkt

III miejsce  -    1E –  35 pkt

KLASA SUKCESU I semestr roku szkolnego 2018/2019

KLASA SUKCESU w podziale na kategorie.

Podsumowanie punktacji w r.sz.2017/2018.

W kategorii Osiągnięcia edukacyjne i wypełnianie obowiązków szkolnych

I miejsce zajęła klasa  2D  z wynikiem  148 pkt

II miejsce - 1C - 101 pkt

III miejsce - 2F - 62 pkt

W kategorii Działalność społeczno – charytatywna

I miejsce zajęła klasa 1E z wynikiem 43 pkt

II miejsce - 3A - 29 pkt

III miejsce - 3H - 25 pkt

W kategorii Osiągnięcia artystyczno - sportowe

I miejsce zajęła klasa  2D i 3G z wynikiem 77 pkt

II miejsce - 2H - 68 pkt

III miejsce - 3C - 61 pkt

KLASA SUKCESU w podziale na kategorie.

Podsumowanie punktacji w I semestrze r.sz.2017/2018.

 W kategorii Osiągnięcia edukacyjne i wypełnianie obowiązków szkolnych

I miejsce zajęła klasa 2D z wynikiem 102 pkt

II miejsce  - 1C - 96 pkt

III miejsce - 2F - 67 pkt

W kategorii Działalność społeczno – charytatywna

I miejsce zajęła klasa  1E i 3A z wynikiem  21 pkt

II miejsce  - 3C - 19 pkt

III miejsce - 2H - 18 pkt

W kategorii Osiągnięcia artystyczno - sportowe

I miejsce zajęła klasa 2H z wynikiem 68 pkt

II miejsce - 1F - 40 pkt

III miejsce - 3C - 31 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie punktacji za IX, X, XI r.sz.2017/2018

W kategorii Osiągnięcia edukacyjne i wypełnianie obowiązków szkolnych w IX, X, XI 2017

I miejsce zajęła klasa  2D z wynikiem 36 pkt

II miejsce - 1C -25 pkt

III miejsce - 1D - 24 pkt

W kategorii Działalność społeczno – charytatywna w IX, X, XI 2017

I miejsce zajęła klasa  1E z wynikiem 21 pkt

II miejsce  - 1H i 2H - 16 pkt

III miejsce - 3A  - 13 pkt

W kategorii Osiągnięcia artystyczno - sportowe w IX, X, XI 2017

I miejsce zajęła klasa  2H z wynikiem 26 pkt

II miejsce  - 1F - 18 pkt

III miejsce  - 3C - 12 pkt

W wyniku podsumowania rocznej pracy, osiągnięć i wszechstronnej działalności uczniów, komisja konkursowa wyłoniła

KLASĘ SUKCESU

roku szkolnego 2016/2017, którą została klasa

3B wychowawca - p. Ewa Kowalczyk

Serdecznie gratulujemy i życzymy wysokich wyników z egzaminu maturalnego w przyszłym roku szkolnym, z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz dalszych wspaniałych sukcesów.

 

Podsumowanie punktacji roku szkolnym 2016/2017

z podziałem na kategorie.

W kategorii Osiągnięcia edukacyjne i wypełnianie obowiązków szkolnych w r. sz. 2016/2017

I miejsce zajęła klasa 1F i 1H z wynikiem - 70 pkt

II miejsce - 2B - 63 pkt

III miejsce - 1C i 1E - 59 pkt

IV miejsce - 3B - 57 pkt

V miejsce - 1D - 53 pkt

W kategorii Działalność społeczno – charytatywna w r. sz. 2016/2017

I miejsce zajęła klasa 3D z wynikiem  - 27 pkt

II miejsce - 3E - 23 pkt

III miejsce  - 3H - 21 pkt

IV miejsce - 1C - 20 pkt

V miejsce - 3A, 3B, 3G - 18 pkt

W kategorii Osiągnięcia artystyczno - sportowe w r. sz. 2016/2017

I miejsce zajęła klasa 3D z wynikiem - 39 pkt

II miejsce  - 2H - 36 pkt

III miejsce - 3B - 34 pkt

IV miejsce - 2G - 32 pkt

V miejsce - 3A - 29 pkt

Podsumowanie punktacji w drugim semestrze r.sz.2016/17

W kategorii Osiągnięcia edukacyjne i wypełnianie obowiązków szkolnych w II semestrze

I miejsce zajęła klasa 1H z wynikiem - 47pkt

II miejsce - 2B - 45pkt

III miejsce - 1C - 42pkt

W kategorii Działalność społeczno – charytatywna w II semestrze

I miejsce zajęła klasa 3B i 3D z wynikiem - 12pkt

II miejsce  - 1F i 3G - 10pkt

W kategorii Osiągnięcia artystyczno - sportowe w II semestrze

I miejsce zajęła klasa 2G z wynikiem   30pkt

II miejsce - 3A  - 23pkt

III miejsce - 2H - 10pkt

Podsumowanie punktacji w miesiącach: listopad i grudzień 2016 r.

 W kategorii Osiągnięcia edukacyjne i wypełnianie obowiązków szkolnych w miesiącach XI, XII

 I miejsce zajęły klasy  1F i 2G z wynikiem 26 pkt

II miejsce     -   2H  -   25 pkt

 III miejsce    -   2C  -   24 pkt

W kategorii Działalność społeczno - charytatywna w miesiącach XI, XII

I miejsce zajęła klasa  1C z wynikiem 11 pkt
II miejsce    -   1H   -    10 pkt

 W kategorii Osiągnięcia artystyczno - sportowe w miesiącach XI, XII

I miejsce zajęły klasy  2C i 3G z wynikiem 26 pkt
II miejsce     -     3D  -   12 pkt
III miejsce    -     2A  -   10 pkt

 

Podsumowanie punktacji w miesiącach: wrzesień i październik 2016 r.

W kategorii Osiągnięcia edukacyjne i wypełnianie obowiązków szkolnych w miesiącach IX, X

I miejsce zajęła klasa  1D z wynikiem 29 pkt

II miejsce   -  1B   -  25 pkt

III miejsce  -  1F   -   24 pkt

IV miejsce  -  2A   -  22 pkt

W kategorii Działalność społeczno - charytatywna w miesiącach IX, X

I miejsce zajęła klasa  3D z wynikiem 15 pkt
II miejsce   -    3E  -  13 pkt
III miejsce  -    2A  -  10 pkt

W kategorii Osiągnięcia artystyczno - sportowe w miesiącach IX, X

I miejsce zajęła klasa  3B z wynikiem 30 pkt
II miejsce   -   2H  - 24 pkt
III miejsce  -   3D  - 22 pkt

W konkursie „Klasa Sukcesu” w roku szkolnym 2013/2014 wzięły udział klasy pierwsze, drugie i trzecie Technikum numer 4 oraz klasy pierwsza i druga Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ZSE.

Kategorie konkursowe obejmowały:

Dodatkowe informacje