KLASA SUKCESU w podziale na kategorie.

Podsumowanie punktacji w r.sz.2017/2018.

W kategorii Osiągnięcia edukacyjne i wypełnianie obowiązków szkolnych

I miejsce zajęła klasa  2D  z wynikiem  148 pkt

II miejsce - 1C - 101 pkt

III miejsce - 2F - 62 pkt

W kategorii Działalność społeczno – charytatywna

I miejsce zajęła klasa 1E z wynikiem 43 pkt

II miejsce - 3A - 29 pkt

III miejsce - 3H - 25 pkt

W kategorii Osiągnięcia artystyczno - sportowe

I miejsce zajęła klasa  2D i 3G z wynikiem 77 pkt

II miejsce - 2H - 68 pkt

III miejsce - 3C - 61 pkt

Dodatkowe informacje