• Slider_szkola

    Dnia 08 grudnia 2016r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Żeromskiego w Kielcach, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendium Prezesa Rady Ministrów.

      Na tej wyjątkowej gali stypendium otrzymał uczeń klasy IIIC Paweł Korytowski. To wyjątkowe wyróżnienie dla najlepszych i najpracowitszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Paweł otrzymał z rąk pana wicewojewody świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego oraz kuratora oświaty Kazimierza Mądzika. W tej wyjątkowej chwili Pawłowi  towarzyszył  wychowawca klasy Tomasz Pacak.

      Dyrekcja szkoły, Rada Pedagogiczna oraz cała społeczność szkolna składa Pawłowi Korytowskiemu  i jego Rodzicom serdeczne gratulacje, ponadto pragniemy wyrazić szczególne wyrazy uznania.

Paweł Korytowski – uczeń klasy 3C. Ulubione przedmioty: matematyka, fizyka i przedmioty zawodowe. Od pierwszej klasy działa w radiowęźle szkolnym i obsługuje nagłośnienie uroczystości szkolnych. Jako przedstawiciel szkoły dwukrotnie uczestniczył w szkoleniach w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu. W wolnych chwilach gra na gitarze elektrycznej i uczy się programowania. Interesuje się sportami motorowymi, a w szczególności driftingiem.

 Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Uczeń musi otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole lub wykazać się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje się na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

UCZNIOWIE ZSE NAGRODZENI STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

ROK SZKOLNY

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

KLASA/ PROFIL

 

2004/ 2005

 

 

Tomasz Rynk (w Technikum Elektronicznym na podbudowie SP)

Wasik Grzegorz (Technikum nr 4 na podbudowie Gimnazjum)

Pryt Michał (Technikum Elektroniczne na podbudowie ZSZ)                                  

 

5e4- technik elektronik

 

 

3C- technik elektronik

 

3M- technik elektronik

 

2005/ 2006

 

 

Piotr Haba

 

4C-technik elektronik

 

     2006/ 2007

 

 

Wojciech Sorbian

 

4B- technik elektronik

 

 

2007/ 2008

 

 

Jakub Wójcik

 

4D- technik telekomunikacji

 

2008/ 2009

 

 

Krzysztof Terelak

 

 

3E- technik informatyk

 

2009/ 2010

 

 

Krzysztof Terelak 

 

4E- technik informatyk

 

2010/ 2011

 

 

Piotr Sorbian

 

4C- technik informatyk

 

2011/ 2012

 

 

Mariusz Litwin

 

4C- technik informatyk

 

2012/ 2013

 

Marcin Wcześniak

 

 

4G- technik elektryk

 

2013/ 2014

 

 

Patryk Paluch

 

4E- technik informatyk

 

2014/ 2015

 

 

Michał Siuda

 

4G- technik elektryk

 

2016/ 2017

 

 

Paweł Korytowski

 

3C - technik informatyk

Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2015/2016 otrzymał uczeń Technikum nr 4, klasy 4G Michał Siuda. Stypendium wręczyła Pani Premier podczas uroczystości Dnia Edukacji Narodowej 14 października 2015 roku w Warszawie.

Pasją Michała jest elektryka i wszystko co jest z nią związane, bardzo lubi uczęszczać na przedmioty zawodowe i pogłębiać swoją wiedzę w tym kierunku z różnych źródeł. Interesuje się również sportem, a dokładniej: piłką nożną, pływaniem, nurkowaniem z butlą, a także jazdą na snowboardzie.

Gratulujemy Michałowi i Jego Rodzicom tak wspaniałej nagrody i życzymy wielu dalszych sukcesów.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2014/2015 otrzymał uczeń Technikum nr 4, klasy 3G Michał Siuda. Uroczystość nadania stypendiów odbyła się dnia 9 grudnia 2014 roku.

Pasją Michała jest elektryka, bardzo lubi uczęszczać na przedmioty zawodowe i pogłębiać swoją wiedzę w tym kierunku z różnych źródeł. Interesuje się również sportem, a dokładniej: piłką nożną, pływaniem, nurkowaniem z butlą, a także jazdą na snowboardzie.

Gratulujemy Michałowi i Jego Rodzicom tak wspaniałej nagrody i życzymy wielu dalszych sukcesów.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Może być przyznane jednemu uczniowi w danej szkole, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Aby otrzymać to stypendium uczeń musi otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazać się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje się na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Stypendium na rok 2011/2012 otrzymał uczeń klasy 4C Mariusz Litwin

W dniu 24 stycznia 2011 r. uczeń klasy 4c Piotr Sorbian otrzymał stypendium na rok 2010/2011. Jest jednym z 34 najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Kielc i powiatu kieleckiego. Uroczystość odbyła się w ZSP nr 1 w Bodzentynie.

Krzysztof Terelak otrzymał po raz drugi stypendium Premiera RP. Średnia ocen 5,81 jest najwyższą średnią wśród uczniów szkół średnich w Kielcach. Oprócz wysokiej średniej Krzysiek odnosi znaczące sukcesy w licznych olimpiadach i konkursach - w tym z najtrudniejszych przedmiotów: matematyki, fizyki i informatyki.

Dodatkowe informacje