• Slider_szkola

Turniej Wiedzy o Wynalazczości

W latach 1997- 2007 uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach pod opieką pani Anny Baran brali udział w Turnieju Wiedzy o Wynalazczości a następnie w Olimpiadzie Wiedzy o Wynalazczości. Efektem zaangażowania i osobistego wkładu pracy w przygotowanie młodzieży są sukcesy i wyróżnienia zarówno na etapie wojewódzkim jak i centralnym.
W edycjach 2001, 2003 Turnieju Wiedzy o Wynalazczości oraz edycjach 2004, 2005 Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości pani Anna Baran pełniła rolę opiekuna drużyny reprezentującej województwo świętokrzyskie w finale centralnym. Nawiązała również współpracę z prywatną Kancelarią Patentową, gdzie uczniowie uzyskują nieodpłatne porady z zakresu prawa własności przemysłowej.
Szczególne osiągnięcia uczniów w Turnieju Wiedzy o Wynalazczości (od 2004 r. Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości ):
2000r - finał centralny - finalista turnieju: Robert Bodzioch
2001r - finał centralny - laureat turnieju: Marcin Polak oraz finalista turnieju: Robert Bodzioch
2002r - finał centralny - finalista turnieju: Piotr Tarnowski
2003r - finał centralny - laureat turnieju: Tomasz Rynk oraz finalista turnieju: Kamil Kruszczak
2004r - finał centralny - laureat turnieju: Tomasz Rynk oraz finalista turnieju: Piotr Kaczor
2005r - finał centralny - laureat turnieju: Tomasz Rynk

Dodatkowe informacje