• Slider_szkola

W czerwcu 2010 roku projekt „Pracownie marzeń”, realizowany w naszej szkole w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.2  „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, otrzymał tytuł „Świętokrzyski Superprojekt”. 

   Koordynator projektu, Agnieszka Marciniewska zgłosiła „Pracownie marzeń” do udziału  w konkursie zorganizowanym  przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach pod patronatem Ministra Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej.

O tytuł „Świętokrzyskiego Superprojektu” mogły ubiegać się instytucje, które już zrealizowały bądź są w trakcie realizacji projektu w ramach POKL w naszym regionie.

„Wybór projektów szczególnie wartych uhonorowania nie był prosty, bo wszystkie projekty zgłoszone na konkurs już raz zostały docenione, poprzez przyznanie im dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadaniem komisji było wybrać te wyróżniające się, nie tylko „na papierze”, ale już na etapie realizacji, a więc po konfrontacji teorii z praktyką ” – powiedział Krzysztof Szczypiór, zastępca dyrektora ŚBRR ds. POKL.

W sumie na konkurs napłynęło 130 zgłoszeń z całego województwa. Projekt z „Elektryka” znalazł się wśród 13 nagrodzonych. Uroczysta gala odbyła się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe statuetki i dyplomy oraz prawo do używania tytułu „Świętokrzyski Superprojekt”. Nagrodę z rąk marszałka Adama Jarubasa i wicemarszałka Zdzisława Wrzałki odebrała dyrektor szkoły, Aleksandra Szulc.

Dodatkowe informacje