• Wolontariat_Slider

W dniach 5 – 6 kwietnia 2019 roku Kielecki Bank Żywności zorganizował kolejną Zbiórkę Żywności, pod hasłem: „Wielkanocna Zbiórka Żywności”. W supermarketach w Kielcach wolontariusze zbierali żywność, która została przekazana organizacjom zajmującym się pomocą osobom najbardziej potrzebującym. Podstawowa pomoc żywnościowa pozwala na godne życie i ułatwia potrzebującym powrót do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.  Produkty zebrane podczas zbiórki trafią do najbiedniejszych dzieci, rodzin wielodzietnych, samotnych rodziców, bezdomnych, chorych i bezrobotnych, a także do osób pracujących, których nie stać na zakup żywności.

W ramach współpracy z Kieleckim Bankiem Żywności wolontariusze naszej szkoły, uczniowie z klas: 1C, 1D, 1E, 1F, 1H, 1I, 1Z, 2H i 3B kwestowali w sklepach, zbierając żywność dla najbardziej potrzebujących. Ponadto nasi wolontariusze pomagali w segregowaniu pozyskanych produktów.

Bardzo dziękuje wszystkim, którzy włączyli się do akcji.

Maja Dymińska-Czyż

Dodatkowe informacje