• Slider_wakacje

W dniu 25.04.2017r. odbyły się ostatnie w tym roku szkolnym warsztaty prowadzone przez Pana Piotra Bygara z Przedsiębiorstwa Elektromontażowego Elstar Electric w ramach umowy współpracy z Zespołem Szkół Elektrycznych w Kielcach. Spotkanie zorganizowane było dla uczniów klasy patronackiej – 3G technik elektryk. W trakcie pierwszej części zajęć omówiono funkcje poszczególnych osób na budowie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcję Kierownika Budowy. Omówiony został także plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Druga część zajęć była poświęcona instalacjom elektrycznym wykonywanym w nowo budowanych budynkach użyteczności publicznej przez Elstar Electric. Uczniowie pracowali z dokumentacją projektową budynku biurowego w Katowicach, w którym instalacje elektryczne wykonywało właśnie Przedsiębiorstwo Elstar Electric. Do wglądu były: plan koryt kablowych, plan instalacji oświetleniowej, a także plan siły i gniazd wtyczkowych. Oprócz dokumentacji projektowej uczniowie po raz kolejny zobaczyli praktyczne aspekty wykonywania zawodu elektryka. Prowadzący przedstawił zdjęcia z montażu koryt kablowych, instalacji oświetlenia awaryjnego, układania przewodów w kanałach kablowych i prawidłowego ich oznaczania. Zajęcia ze strony szkoły przygotował mgr inż. Jacek Simlat.

W dniach 3- 5 kwietnia, w ramach akcji „Wiosna w Elektryku”, Samorząd Uczniowski zorganizował Szkolny Turniej „Państwa- Miasta”. Do udziału w rozgrywkach zgłosiły się 24 zespoły, również nauczyciele. Turniej przebiegał w 4 etapach- pierwszego dnia rywalizowały wszystkie zespoły podzielone na 6 grup (przydział do grupy odbył się drogą losowania).

O wyjściu z grupy zdecydował wynik po 8 rundach.

7 kwietnia 2017 r. – zgodnie z tradycją naszej szkoły – wyróżniający się uczniowie ZSE uczestniczyli w wycieczce do Warszawy.

Jak co roku – w rocznicę śmierci -  w imieniu uczniów , nauczycieli i wszystkich pracowników ZSE - złożyliśmy kwiaty na grobie Patrona Ryszarda Kaczorowskiego w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej .

Na grobie Ryszarda Kaczorowskiego – Honorowego Obywatela Kielc -  złożyliśmy także wieniec , który za naszym pośrednictwem przekazał Pan Prezydent Wojciech Lubawski i Rada Miasta Kielc.

 

W dniu 10.04.2017r nasza szkoła uczestniczyła w dwóch uroczystościach przy pomnikach na Starym Cmentarzu w Kielcach z okazji 77 rocznicy zsyłki na Sybir oraz uroczystości ku czci ofiar mordu w Katyniu. W poczcie sztandarowym szkoły wystąpili uczniowie kl.3i: Artur Burak, Wiktor Blicharski, Jakub Gała. Opiekę młodzieży sprawowała Mariola Kochel.

Dodatkowe informacje