• covid_maseczka

,, Elektryk", jak zwykle, bierze udział w ważnych przedsięwzięciach.Tym razem w kolejnej  edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu” i odśpiewa„Mazurka Dąbrowskiego” we wtorek, 10 listopada o godz. 11:11. W tym roku ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii proponujemy wspólne śpiewanie w danej klasie lub grupie (dla tych, którzy będą tego dnia w szkole) lub połączenie się za pomocą komunikatorów i zaśpiewanie hymnu on-line. W ten sposób chcemy włączyć się  we wspólne świętowanie tej szczególnie ważnej dla Polaków rocznicy.

Zachęcamy do  udostępniania zdjęć i filmów w mediach społecznościowych z oznaczeniem #SzkołaDoHymnu.

W dniach od 24.10.2020 do 29.10.2020 odbyła się kolejna wizyta uczniów i nauczycieli naszej szkoły w centrum szkoleniowym CINEL w Lizbonie. W wizycie brali też udział nauczyciele i uczniowie z zaprzyjaźnionej  szkoły Salesianos Santisima Trinidad z Sewilli (Hiszpania). Wyjazd został przeprowadzony z zachowaniem wszelkich środków ostrożności związanych z ogólnoświatową pandemią COVID-19. Program został przystosowany do  restrykcyjnych zasad panujących podczas pandemii: cały czas uczniowie i nauczyciele musieli zachowywać dystans społeczny oraz nosić maseczki na wszystkich zajęciach oraz podczas wycieczek kulturowych.

Część zajęć (np. pokaz budowy dronow) odbywała się na świeżym powietrzu. W salach lekcyjnych obowiązywał limit osób przebywających w klasie. Mimo tych obostrzeń wyjazd był bardzo udany, oprócz zajęć w centrum szkoleniowymm zwiedziliśmy Fatimę, Tomar, Cabo de Roca i Cascais.

Niezapomnianych wrażeń dostarczyły nam popołudniowe  włóczęgi po dzielnicach Lizbony oraz zwiedzanie słynnych miejsc, takich jak: dzielnice Belem, Oriente, Alfama oraz place i zabytki w centrum miasta. Wyjazd do Portugalii na pewno zostanie nam na długo w pamięci.

Szkoła w ramach projektu „AUTOMATYK to Twoja przyszłość” organizuje szkolenie na uprawnienia SEP do 1kV. Szkolenie jest dedykowane uczniom klas czwartych w zawodach Technik elektronik (33 miejsca), Technik elektryk (33 miejsca) i Technik energetyk (4 miejsca). Należy pobrać, wypełnić i odesłać na pocztę pani Agnieszki Marciniewskiej wypełniony formularz zgłoszeniowy. W przypadku osób które brały udział w stażach wakacyjnych wystarczy tylko informacja zwrotna, że są zainteresowani udziałem w szkoleniu. Wypełnione formularze należy złożyć w sekretariacie szkoły do 20 listopada. Na początku grudnia zostaną wywieszone w gablocie projektu listy osób zakwalifikowanych do szkolenia oraz zostaną wysłane powiadomienia mailowe. Wszelkie pytania należy kierować do pani Agnieszki Marciniewskiej na pocztę szkolną.

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od poniedziałku, 26 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe również w całości przechodzą na zdalne nauczanie. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Pełny komunikat dostępny jest pod adresem: https://kuratorium.kielce.pl/46767/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne-dla-uczniow-klas-iv-viii-szkoly-podstawowej-i-uczniow-szkol-ponadpodstawowych/

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Dodatkowe informacje