• Slider_wakacje

27. kwietnia 2018 r. uczniowie klas IF, II B i II C wzięli udział w festynie motocyklowo –rowerowym zorganizowanym między innymi przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji w Kielcach. Impreza odbyła się SKATEPARKU Kielce. Młodzież podziwiała popis jazdy na rowerach i motocyklach trialowych w wykonaniu Oskara i Przemysława Kaczmarczyków z Nowego Targu. Z zainteresowaniem obejrzała także pokaz jazdy na rowerach zaprezentowany przez zwycięzców Ogólnopolskiego Turnieju BRD z Włoszczowy. Chłopcy spróbowali swoich sił na symulatorze jazdy na rowerze, obejrzeli również film w kapsule 5D. Niezwykle interesujący był pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej w wykonaniu zespołu medycznego OPP. Zainteresowani mogli wziąć udział w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.  Festyn uświetnił gość specjalny, MACIEJ GIEMZA, uczestnik Rajdu Dakar.

„Tak niedawno żeśmy się spotkali, a już pożegnania nadszedł czas…”

W piątek 27 kwietnia w sali gimnastycznej pożegnaliśmy uczniów klas maturalnych.

Na uroczystości była obecna dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, pracownicy administracji, rodzice. Pan dyrektor Władysław Zaucha życzył maturzystom sukcesów w dorosłym życiu oraz odpowiedzialnych i mądrych decyzji. Wyraził przekonanie, że wchodzą w świat wyposażeni w rzetelną wiedzę ze szkoły z tradycjami. Następnie wręczył świadectwa z wyróżnieniem najlepszym uczniom. Nagrody książkowe otrzymali abiturienci, którzy pracowali na rzecz samorządu szkolnego i radiowęzła, tworzyli poczet sztandarowy, krwiodawcy, sportowcy. Czwartoklasiści dziękowali dyrekcji, nauczycielom, a przede wszystkim wychowawcom za trud włożony w kształtowanie młodych osobowości, za zaangażowanie i poświęcenie, za kształtowanie postaw etycznych i uczenie właściwych relacji międzyludzkich, za wiedzę merytoryczną i praktyczną.

Po części oficjalnej przyszedł czas na nieoficjalną, w czasie której maturzyści mieli okazję przypomnieć sobie 4 lata spędzone w szkole, oglądając prezentację multimedialną ze zdjęciami. Otrzymali też upominki i życzenia od przedstawicieli klas trzecich. Na koniec uczniowie klasy 3h zaśpiewali piosenkę z własnym tekstem do podkładu muzycznego z filmu „Igrzyska śmierci”.

Uroczystość przygotowały p. Iwona Kłos i p. Katarzyna Ciszewska  

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców oraz prawnych opiekunów na spotkanie z wychowawcami oraz nauczycielami ZSE.

Spotkanie odbędzie się 16 maja 2018  o godz.16.30

Przedmiotem spotkania będzie: poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów) o zagrożeniach, postępach w nauce i zachowaniu uczniów od ostatniej wywiadówki, pochwały i uwagi, omówienie bieżących spraw nurtujących wychowawcę i rodziców, sprawy różne.

26 kwietnia 2018 r. odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród w XI Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym  „Szanuj żywność i środowisko naturalne” .

W tym roku uczestniczyli w nim uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych w Kielcach, Ostrowcu Świętokrzyskim , Starachowicach.

Prace oceniało jury z Uniwersytetu Rolniczego im. H.  Kołłątaja w Krakowie.

Laureaci konkursu:

1 miejsce

Weronika Żak, Jowita Myszkowska - Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach

2 miejsce

Piotr Stempień, Konrad Kobierski - Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach

3 miejsce

Anna Piotrowska, Wiktoria Krupa - LO nr 3 w Ostrowcu

Wyróżnienie:

Jakub Łukawski, Agata Góźdź - LO nr 3 Starachowice

Gratulujemy!

Organizatorzy konkursu: Pani M. Dymińska-Czyż, Pani M. Łatkowska  H.h

Dodatkowe informacje