• Slider_ferie

Wszystkich chętnych uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych zapraszamy na obóz narciarsko – snowboardowy, który odbędzie się w terminie 28.02.2016 – 4.03.2016 w Białce Tatrzańskiej. Zapewniamy znakomitą zabawę oraz fachową opiekę instruktorską.

Koszt wyjazdu - 450 zł (transport, nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie) + około 200 zł (koszt wyciągów)

 Bliższe informacje można uzyskać u nauczycieli : Bartłomieja Krawczyńskiego i Macieja Makuły

UWAGA KLASY PIERWSZE !!!

Ramowy plan dnia:

9.00- ślubowanie (boisko szkolne/ sala gimnastyczna- zależnie od pogody

9.45-10.00- wyjście ze szkoły (każda klasa otrzyma wytyczne, co do trasy). 

ok. 11.00- początek imprezy- Stadion Leśny (wiata)  :

- ognisko

- krótka prezentacja klas "z przymrużeniem oka" (piosenka, wierszyk, taniec, występ solo...)

- konkurencje sportowe

- podsumowanie punktów i ogłoszenie wyników

ok. 13.30- 14.00- zakończenie imprezy.

P. S. Kiełbasa na ognisko we własnym zakresie

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Kielcach informuje o zbliżającym się terminie naboru wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów na rok szkolny 2015/2016.

Wszystkie szczegóły zamieszczone zostały w załączniku: plik

Do pierwszego dzwonka zostało już niewiele. Co roku wydajemy coraz więcej na podręczniki szkolne. Warto postarać się o pomoc z rządowego programu „ Wyprawka szkolna”.
Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów zamieszczone są w załącznikach na końcu dokumentu.

Pomoc jest skierowana do:

 1. 1.      Uczniów, którzy kontynuują naukę według nowej podstawy programowej na poziomie klasy IV technikum;
 2. 2.      Uczniów niepełnosprawnych technikum i zasadniczej  szkoły zawodowej
   (posiadających Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)
   - słabowidzących; - słabosłyszących, niesłyszących;
  - z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  - z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
  - z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
  - z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
  - z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

Tym samym program będzie obejmować wszystkich uczniów niepełnosprawnych, z wyjątkiem uczniów niewidomych, dla których podręczniki zapewniono w odrębnym trybie.

Dodatkowe informacje