• covid_maseczka
W związku z wdrażaniem procedur obowiązujących na egzaminach zewnętrznych( matura ,e.zawodowe) oraz w trosce o bezpieczeństwo ,zobowiązuje się absolwentów szkoły (z lat ubiegłych) do przekazania informacji  (do 25 maja br. do wicedyrektorów) dotyczących alergii objawiającej  się kaszlem, katarem, czy łzawieniem.W przypadku braku takiej informacji, w sytuacji alergicznej mającej miejsce w trakcie trwania egzaminu, ten zostanie przerwany.
Egzamin ustny może odbyć się wyłącznie na wniosek zdającego, który musi przedstawić wyniki egzaminu w postępowaniu rekrutacyjnym do uczelni zagranicznych (termin składania 22 maja)
Przydziały do sal , procedury wejścia do szkoły, zachowania w czasie przemieszczania się, w trakcie egzaminu będą wywieszone przed szkołą, o terminie powiadomimy na stronie szkoły.

Elektromobilność - Politechnika Świętokrzyska

Elektromobilność!, Nowy kierunek na
Politechnika Świętokrzysk
już od przyszłego roku akademickiego 2020/2021!
Absolwent kierunku Elektromobilonobść posiadać będzie wszechstronne i różnorodne wykształcenie w tej interdyscyplinarnej dziedzinie, co da mu umiejętności rozwiązywania problemów związanych z aktualnymi wyzwaniami technologicznymi i innowacyjnymi najbliższych dekad. Będzie przygotowany do podjęcia pracy w obszarze przemysłu i jego otoczenia związanego z pojazdami o napędzie elektrycznym i hybrydowym, a także towarzyszącej im infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania tego typu transportu. Zdobędzie wiedzę w zakresie projektowania, budowy, sterowania i użytkowania energoelektronicznych przekształtników trakcyjnych, napędów pojazdów elektrycznych, magazynów energii, stacji ładowania pojazdów elektrycznych, układów automatycznego sterowania, systemów mikroprocesorowych.
Zdobyta wiedza i ciągły trend do przechodzenia na ekologiczne środki transportu o napędzie elektrycznym umożliwi podjęcie ciekawej pracy w dynamicznie rosnącej liczbie przedsiębiorstw, instytucji i organizacji zajmujących się elektromobilnością. Absolwenci będą również przygotowani do pracy w istniejących firmach produkujących tabor komunikacyjny oraz miejskich przedsiębiorstwach komunikacyjnych, które powszechnie wdrażają ekologiczne środki transportu. Nabyta w trakcie studiów rozszerzona wiedza w obszarze energoelektroniki, automatyki napędów elektrycznych oraz układów elektronicznych da dodatkowo absolwentowi mocne podstawy do podjęcia pracy w tak poszukiwanym na rynku zawodzie inżyniera utrzymania ruchu urządzeń elektrycznych, jak również możliwości kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w ramach kierunków prowadzonych w dyscyplinie Elektronika, Automatyka i Elektrotechnika.

Szkoła w ramach projektu „Automatyk to Twoja przyszłość” organizuje w lipcu i sierpniu płatne staże zawodowe dla uczniów klas 3 w zawodach technik elektronik (12 miejsc), technik elektryk (13 miejsc) i technik energetyk (2 miejsca). Należy do 15 maja pobrać, wypełnić i złożyć w sekretariacie formularz zgłoszeniowy. Formularz do pobrania na stronie szkoły. Po 15 maja w gablocie projektu zostaną wywieszone listy osób zakwalifikowanych na staże oraz wysłane powiadomienia mailowe do zainteresowanych osób. Wszelkie pytania należy kierować do pani Agnieszki Marciniewskiej na pocztę szkolną.

10 marca 130 maturzystów z Zespołu Szkół Elektrycznych wzięło udział w XXII Pielgrzymce na Jasną Górę.W tym roku pielgrzymowaliśmy pod hasłem ''Maryjo uproś nam wiarę w przemieniającą moc Eucharystii''.

W jasnogórskim sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej maturzyści odmówili modlitwę różańcową,wysłuchali świadectw składanych przez kleryków oraz skorzystali z sakramentu Pokuty i Pojednania.Następnie ks. bp Andrzej Kaleta sprawował Mszę Świętą.W homilii mówił do zebranych maturzystów,aby mimo lęku skupili się na modlitwie o przyszłość,o dobre wybory życiowe,o mądrość życiową.

 
Kolejnym punktem programu była Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich oraz zawierzenie Maryi w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej.

 
Mimo obaw i lęku przed zagrożeniem koronawirusem naszym uczniom towarzyszyli i sprawowali opiekę: Pani Dyrektor Elżbieta Miszczyk,Bożena Nowak,Agnieszka Rożniakowska-Gościniewicz,Aleksandra Sałata,Agnieszka Krakowiak,Artur Janus,Marek Nowak,Sławomir Mazur,dkn Józef Woziwoda,Jolanta Rzepa.

Dodatkowe informacje