• 17wrzesien1939

W sekretariacie szkoły w godz. 7:30 – 16:00 od poniedziałku do piątku można odbierać dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom otrzymuje osoba, która posiada świadectwa we wszystkich kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodzie oraz ukończyła szkołę.

Dyplom może odebrać osobiście absolwent za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość lub osoba upoważniona. Na upoważnieniu ma być imię, nazwisko oraz seria i nr dowodu osobistego osoby upoważnionej oraz imię, nazwisko, nr PESEL absolwenta a także zawód w którym  kształcił się w naszej szkole.

Po dwóch tygodniach praktyki w Lipsku nastąpiła zmiana "warty": opiekę nad młodzieżą przejęli nauczyciele Ewa Kowalczyk i Krzysztof Chrzan.
Jednocześnie miała miejsce wizyta monitorująca w ramach której panie: Lidia Patyńska i Iwona Wieczorek sprawdziły warunki zakwaterowania i wyżywienia w ośrodku Vitalis,w którym przebywają uczniowie.

Zmobilizuj się i weź udział w zawodach sportowych

Informujemy, że w naszej szkole w ramach VIII EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU dla WSZYSTKICH I XXII SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST i GMIN będą odbywały się różne zawody drużynowe klas I i II oraz konkursy indywidualne.

Zainteresowanych uczniów prosimy o zgłaszanie się do opiekunów poszczególnych zawodów, szczegóły zawodów dostępne są w zakładce Szkoła\Sport

Zaczęliśmy!!

W dniu 9 maja rozpoczęły się praktyki w Niemczech realizowane w ramach programu Erasmus+, na które pojechało kolejnych 18 uczniów naszej szkoły, kształcących się w zawodach technik elektryk i technik elektronik. Praktyki rozpoczęto w ośrodku ZAW Zentrum für Aus- und Weiterbildung Leipzig GmbH. Pierwszy dzień upłynął pod znakiem zapoznania i zwiedzania miejsca praktyk, porównaniem wyposażenia pracowni i rodzajami zajęć prowadzonych w całym ośrodku z odpowiednikami polskimi, przypomnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zapoznania z programem praktyk, a także z Panem Wünscher, z którym jak się okazało uczniowie naszej szkoły przed kilkoma laty mieli już zajęcia i wspomina ich bardzo dobrze. Uczniowie są pełni optymizmu i zapału do pracy. Oby tak dalej!

Dodatkowe informacje