• Slider_wakacje

Do pierwszego dzwonka zostało już niewiele. Co roku wydajemy coraz więcej na podręczniki szkolne. Warto postarać się o pomoc z rządowego programu „ Wyprawka szkolna”.
Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów zamieszczone są w załącznikach na końcu dokumentu.

Pomoc jest skierowana do:

 1. 1.      Uczniów, którzy kontynuują naukę według nowej podstawy programowej na poziomie klasy IV technikum;
 2. 2.      Uczniów niepełnosprawnych technikum i zasadniczej  szkoły zawodowej
   (posiadających Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)
   - słabowidzących; - słabosłyszących, niesłyszących;
  - z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  - z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
  - z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
  - z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
  - z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

Tym samym program będzie obejmować wszystkich uczniów niepełnosprawnych, z wyjątkiem uczniów niewidomych, dla których podręczniki zapewniono w odrębnym trybie.

Konkurs literacki „ 40 lat minęło… a szkoła to przecież nie tylko mury” – wspomnienie o Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach- został rozstrzygnięty! Organizatorami konkursu byli nauczyciele języka polskiego oraz nauczyciele- bibliotekarze. Celem konkursu było inspirowanie  młodych autorów  do aktywności twórczej  , rozwijanie ich wrażliwości, jak również popularyzacja wiedzy związanej  z historią, tradycjami i teraźniejszością  ZSE. Uczestnicy mogli wybrać dowolną formę wypowiedzi literackiej – opowiadanie, esej, wywiad, wiersz, wspomnienie. 

Progi swojej szkoły odwiedził senator Krzysztof Słoń. Wieloletni radny miejski, wojewódzki i społecznik bardzo miło wspomina stare mury. Mimo, iż nie został elektrykiem to nadal potrafi spawać i obsługiwać obrabiarki (takie rzeczy tylko w ZSE). W sali patrona senator spotkał się z uczniami klas pierwszych.

Na 40 lat Elektryka szkołę odwiedzają znani absolwenci. W ubiegłym tygodniu szkołę, a właściwie radiowęzeł odwiedził radiowiec i DJ Tomasz Dudek. Tomek pracował w największych prywatnych stacjach radiowych w Polsce. Ostatnio realizuje swoją miłość do muzyki jako DJ. Kibice mogą usłyszeć jego brzmienia podczas meczy Korony Kielce. Na długiej przerwie Tomasz Dudek dał próbkę swoich możliwości.

Dodatkowe informacje