• Niepodleglosc100

Ogłoszenie o naborze do projektu:

 

Dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobyte w placówkach zagranicznych dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”,  realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Nr projektu:  POWERVET-2015-1-PL01-KA102014874

 

        Głównym celem projektu jest zdobycie nowych , poszukiwanych na rynku pracy umiejętności.  Uczestnicy projektu odbędą 2-tygodniowe szkolenie w miejscowości Sewilla w Hiszpanii z zakresu przygotowania instalacji fotowoltaicznej (projektowanie i montaż baterii słonecznych dla domu jednorodzinnego). Ukończenie kursu zostanie potwierdzone międzynarodowym certyfikatem ECVET oraz Europass Mobilność. Uczniowie przystępujący do projektu zobowiązani są uczestniczyć w szkoleniach przygotowujących oraz w działaniach poprojektowych.

Termin wyjazdu: 05.06.2016 – 18.06.2016

Szczegółowe informacje w zakładce - PROGRAMY UNIJNE

W dniach 2-3-4 marca 2016 roku uczniowie szkoły mają zaplanowane Rekolekcje Wielkopostne w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej na ul. św. Stanisława Kostki 17. O godzinie 12.15( 6 lekcyjna) uczniowie pod opieką nauczycieli udają się na rekolekcje a następnie po zakończeniu około godziny 14.30  pod opieką nauczycieli wracają do szkoły na zajęcia. Klasy, które kończą udają się po rekolekcjach do domów a te które mają 9 i 10 godzinę mają dalej lekcje. Jednocześnie osoby nie  uczestniczące w rekolekcjach  a mające potem zajęcia zostają  w bibliotece szkolnej lub świetlicy.

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach i Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zapraszają dyrektorów, nauczycieli-wychowawców, pedagogów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konferencji „Kreatywnie o czytaniu”, która odbędzie się w dniu 17.03.2016r. w godz. 9.00 – 13.00 w budynku Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8.

Zespół Szkół Elektrycznych, jako członek Salonu Kreatywnych Szkół i Placówek, podjął na 2016 rok, zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, działania dotyczące rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży a także poszerzania psychologicznej i socjologicznej wiedzy nauczycieli w aspekcie wychowania przez czytanie.

Konferencję rozpoczną spotkania warsztatowe, po których nastąpią wykłady i prelekcje prowadzone przez specjalistów z ŚCDN, PCPR, WBP, UJK, SODMiDN w Kielcach.

Prosimy o zwrócenie uwagi na możliwość uczestnictwa nauczyciela wraz z uczniem w warsztatach i konferencji.

Uczestnicy Konferencji mają możliwość zakupu, po obniżonej cenie, publikacji wydawnictwa Charaktery – patrona medialnego Konferencji.

Zapraszamy do udziału. Konferencja jest bezpłatna

Termin zgłaszania się upływa z dniem 7 marca 2016 r.

Rejestracja uczestników:

W dniu 26 lutego 2016 roku klasa 2G (technik elektryk) odbyła wycieczkę techniczną do ZPUE S.A. we Włoszczowie – lidera w produkcji urządzeń dla elektroenergetyki. Uczniowie najpierw uczestniczyli w krótkiej prezentacji dotyczącej historii firmy, zapoznali się z profilami działalności zakładu we Włoszczowie i spółek wchodzących w skład Koronea Group oraz poznali wszystkie produkty oferowane przez zakład. Następnie przyszli elektrycy zwiedzili kolejne wydziały produkcyjne zakładu, śledząc poszczególne etapy produkcji kontenerowych i słupowych stacji transformatorowych, rozdzielnic SN i nn do tychże stacji, wyłączników, rozłączników i odłączników średniego napięcia, różnego typu konstrukcji i żerdzi energetycznych, a także nowoczesną malarnię. Szczególną uwagę przykuł robot AMADA, wycinarki tej samej firmy, linia technologiczna do produkcji żerdzi energetycznych wirowanych i bardzo popularny w zabudowie na naszym terenie geograficznym rozłącznik THO w izolacji SF6 sterowany drogą radiową. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z pracą elektryków i elektromonterów pracujących w tymże zakładzie i obserwować jak ważna jest ich praca zespołowa, a także na żywo zobaczyć czym mogą zajmować się w przyszłości. Wycieczka miała na celu poszerzyć zagadnienia poruszane na przedmiotach zawodowych w szkole, pokazać strukturę pracy w wielkiej firmie, zwrócić uwagę na przepisy BHP obowiązujące w zakładzie (a dotyczące również zwiedzających), a także pokazać w jakim kierunku zmierza elektroenergetyka. O ZPUE S.A. opowiadał i po jej siedzibie oprowadzał, odpowiadając na wszystkie pytania uczniów Pan Sebastian Miśtal. Wycieczkę ze strony Zespołu Szkół Elektrycznych przygotował mgr inż. Jacek Simlat.   

 

Dodatkowe informacje