• Slider_gimnazjum2

8 uczniów naszej szkoły wzięło udział w pierwszym etapie Konkursu Geoinformatycznego organizowanego przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. 3 uczniów (tj. Piotr Wieczorek kl. 2D, Krzysztof Wikło kl. 3F oraz Weronika Żak kl. 2D) zakwalifikowało się do II etapu.

Celem Konkursu jest rozpropagowanie kierunku studiów „Geoinformatyka”, poszerzenie wiedzy i rozwijanie zainteresowań w zakresie geoinformatyki oraz technologii geoinformacyjnych wśród uczniów szkół średnich.

Konkurs ma na celu wyłonienie uczniów szkół średnich uzdolnionych w zakresie informatyki oraz zainteresowanych własnym rozwojem w zakresie jednego z niezwykle interesujących obszarów jej zastosowań tj. w dziedzinie geoinformacji. 

Pierwszy etap miał charakter internetowy i był skierowany do wszystkich uczniów na terenie Polski.

Zwycięzcy Konkursu zostaną przyjęci na studia inżynierskie I stopnia na kierunek Geoinformatyka realizowany na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Ponadto dla uczestników przewidziane są dodatkowe atrakcyjne nagrody.

Opiekun  grupy: Tomasz Baron

Dnia  14.03.2018r uczniowie naszej szkoły:

Patryk Pacak klasa 1C, Piotr Wieczorek klasa 2D, Wojciech Stochmal klasa 2D, Jakub Stępniewski klasa 2D, Jakub Al-Khalili klasa 3D, Michał Kumór klasa 4D, Bartłomiej Makos klasa 4D, Murzynowski Wiktor  klasa 4F, pod opieką Ilony Gołębiowskiej wybrali się na Pierwszy Świętokrzyski Test z Informatyki.

Projekt to przedsięwzięcie realizowane przez Kielecki Park Technologiczny wspólnie z Politechniką Świętokrzyską. Patronat nad wydarzeniem objęli: Wojewoda Świętokrzyski, Prezydent Miasta Kielce i Świętokrzyski Kuratora Oświaty.  
W teście wzięli udział uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci z województwa świętokrzyskiego. Uczniowie odpowiadali na 45 pytań. Zakres tematyczny obejmował następujące zagadnienia: eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, lokalne sieci komputerowe i zarządzanie sieciami, użytkowanie pakietu biurowego oraz programowanie, tworzenie i administrowanie stron internetowych.
Nasz uczeń  Jakub Al-Khalili z klasy 3D jest laureatem 3 miejsca w kategorii uczniowskiej. Gratulujemy!!!

Zdjęcia z testu

6 marca 100 maturzystów z Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach udało się na pielgrzymkę do Częstochowy, aby u stóp Mati Bożej Częstochowskiej zawierzyć siebie i swoją przyszłość. Tegoroczne pielgrzymowanie odbywało się pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Modlitewne spotkanie na Jasnej Górze rozpoczęło się od zawiązania wspólnoty, następnie odmówiliśmy Różaniec w intencji maturzystów i uczestniczyliśmy w Mszy świętej, której przewodniczył ks. Biskup Marian Florczyk. Droga Krzyżowa wokół Wałów Jasnogórskich była kolejnym etapem naszego pielgrzymowania. W kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej uczniowie modlili się prosząc o światło Ducha Świętego na czas zdawania egzaminów maturalnych. Naszą pielgrzymkę zakończył Akt Zawierzenia Maryi i błogosławieństwo. Umocnieni Duchem Świętym błyskawicznie posililiśmy ciało i ruszyliśmy w drogę powrotną do Kielc. Opiekunami podczas wyjazdu byli: Jolatna Rzepa, Sławomir Mazur, Tomasz Wajnberger, Jacek Simlat, Tomasz Pacak, Daniel Wicherski i Jacek Sojka.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców oraz prawnych opiekunów na spotkanie z wychowawcami oraz nauczycielami ZSE.

20 marca wywiadówka związana będzie z wystawieniem zagrożeń w klasach czwartych i ogólną informacją dotyczącą postępów w nauce uczniów klas pozostałych.

Harmonogram spotkania:
16.00 w świetlicy spotkanie rodziców  uczniów klas  I z przedstawicielami Policji
16.30 spotkanie rodziców uczniów klas I-IV Technikum, klasy I Branżowej Szkoły oraz klas II Z i III Z wychowawcami ( w przydzielonych salach).
17.00 - 17.45 dyżur pozostałych nauczycieli (pokój nauczycielski).

Dodatkowe informacje