• covid_maseczka

TROCHĘ INFORMACJI O NAS…

 

Charakterystyka naszej szkoły:

Zespół Szkół Elektrycznych jest placówką, która podąża za wymaganiami rynku pracy i z roku na rok otwiera nowe kierunki kształcenia.

Naszym Patronem jest Ryszard Kaczorowski- ostatni prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie.

Motto, którym kierujemy się w Zespole Szkół Elektrycznych, brzmi: „ Nauka jest wartością”.

 

Szkoła dysponuje:

- wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną,

-  miejscami w internacie szkolnym,

- nowoczesną infrastrukturą teleinformatyczną,

- gabinetem opieki medycznej,

- opieką pedagogiczną i psychologiczną,

- szkolnym radiowęzłem,

- siecią bezprzewodową Wi-Fi,

- pracownią multimedialną do nauki języków obcych,

- pracowniami przedmiotowymi, m. in. : fizyczną, matematyczną, geograficzną, historyczną, języków obcych, a także pracowniami  urządzeń techniki komputerowej, sieci komputerowych, grafiki komputerowej, pracowniami dla zawodów: technik elektryk, elektryk i elektromechanik; pracowniami  dla zawodów, np. technik elektronik i monter elektronik,

- halą sportową, siłownią oraz zespołem boisk wraz z siłownią zewnętrzną,

- biblioteką i czytelnią ze stanowiskami komputerowymi mającymi dostęp do Internetu,

- sklepikiem szkolnym z bufetem,

- warsztatami szkolnymi, w których zdobywana jest praktyczna nauka zawodu.

Uczniowie naszej szkoły mają  możliwość odbywania praktyk zagranicznych w: Niemczech, Hiszpanii, Portugalii i Wielkiej Brytanii.

Również w ramach współpracy zagranicznej, w naszej szkole gościmy uczniów z różnych zakątków świata, np. z Hiszpanii i Portugalii.

Szkoła w ramach projektu „Automatyk to Twoja przyszłość” organizuje w lipcu i sierpniu płatne staże zawodowe dla uczniów klas 3 w zawodach: technik elektronik, technik elektryk i technik energetyk.

 

MATURA 2020 PILNE!!!!!

- listy, przydziały do sal będą wywieszone przed szkołą od piątku tj. 29 maja
- do szkoły wchodzimy wg porządku i z zastosowaniem obostrzeń (po wejściu na teren szkoły kierujemy się bezpośrednio do przydzielonej sali),
 
 
WEJŚCIE A GŁÓWNE - PISZĄCY NA I PIĘTRZE
WEJŚCIE B OD WARSZTATÓW - PISZĄCY W SALI 19w I NA ŚWIETLICY
WEJŚCIE C OD BOISKA - PISZĄCY NA II I III PIĘTRZE
WEJŚCIE D OD BLOKU SPORTOWEGO - PISZĄCY NA SALI GIMNASTYCZNEJ
 
- obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia na teren szkoły wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych, plecaków, toreb, maskotek, itp.
- należy posiadać dowód tożsamości z nr pesel, czarny długopis i przybory ogłoszone w komunikacie dyrektora CKE
Przemieszczamy się w maseczkach lub przyłbicach, zachowując bezpieczny dystans. Po zajęciu miejsca w sali maseczkę lub przyłbicę można zdjąć.
W związku z obostrzeniami i koniecznością zachowania dystansu do sal wpuszczamy od godz.7:45, gdy egzamin zaczyna się o godz. 9:00. Na egzaminy rozpoczynające się o godz. 14:00, wpuszczamy od godz. 13:00

Komunikat dyrektora CKE w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 roku.

18 maja 2020

Drodzy Maturzyści! Prosimy o zapoznanie się z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 roku.

W dokumencie znajdziecie

  • harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym,
  • czas trwania egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej.

Cała treść komunikatu znajduje się w zakładce EGZAMIN MATURALNY

W związku z wdrażaniem procedur obowiązujących na egzaminach zewnętrznych( matura ,e.zawodowe) oraz w trosce o bezpieczeństwo ,zobowiązuje się absolwentów szkoły (z lat ubiegłych) do przekazania informacji  (do 25 maja br. do wicedyrektorów) dotyczących alergii objawiającej  się kaszlem, katarem, czy łzawieniem.W przypadku braku takiej informacji, w sytuacji alergicznej mającej miejsce w trakcie trwania egzaminu, ten zostanie przerwany.
Egzamin ustny może odbyć się wyłącznie na wniosek zdającego, który musi przedstawić wyniki egzaminu w postępowaniu rekrutacyjnym do uczelni zagranicznych (termin składania 22 maja)
Przydziały do sal , procedury wejścia do szkoły, zachowania w czasie przemieszczania się, w trakcie egzaminu będą wywieszone przed szkołą, o terminie powiadomimy na stronie szkoły.

Dodatkowe informacje