• Slider_wakacje

Absolwent naszej szkoły Artur Węgrzyn  będzie brał czynny udział jako prelegent w „Kieleckich Dniach Informatyka 2019”, które odbędą się w dniach 03-04 kwietnia br. w Kieleckim Parku Technologicznym.  Tematem prelekcji/warsztatu Artura (utalentowanego juniora software developer i studenta Politechniki Świętokrzyskiej, członka studenckiego koła naukowego Foton) będzie: „5 lat nowości w Javie”.

04 kwietnia 2019 r. młodzież z województwa świętokrzyskiego może sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności informatyczne oraz stopień przygotowania do podjęcia pracy
w sektorze IT w „Świętokrzyskim teście z informatyki”. Mogą wziąć w nim udział uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci. Partnerami merytorycznymi testu
i fundatorami nagród są firmy Altar Sp. z o. o., Transition Technologies PSC oraz firma Infover S.A. Na najlepszych studentów i uczniów czekają cenne nagrody rzeczowe. Test ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności informatycznych młodzieży oraz stopnia ich przygotowania do podjęcia pracy w sektorze IT. W zeszłorocznej edycji wzięło udział ponad 70 uczniów i 40 studentów z województwa świętokrzyskiego.

Laureatem III edycji konkursu matematycznego "Liczby rzeczywiste i wyrażenia algebraiczne" kieleckich szkół ponadgimnazjalnych zorganizowanego przez Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019 został Damian Wolniewicz z klasy 4F

Serdecznie gratulujemy.

Kolejne stypendia przyznane naszym uczniom


Siedmioro uczniów naszej szkoły zostało uhonorowanych stypendium naukowym w ramach Projektu „Regionalny program stypendialny dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego”. Są to:


Konrad Kobierski - uczeń klasy II C (opiekun: Tomasz Baron)

Weronika Żak - uczennica klasy III D (opiekun: Tomasz Baron)

Agata Bętkowska - uczennica klasy III D (opiekun: Tomasz Baron)

Kacper Szcześniak - uczeń klasy III D (opiekun: Gustaw Gromek)

Mateusz Nawrot - uczeń klasy III D (opiekun: Gustaw Gromek)

Grzegorz Wróbel - uczeń klasy IV C (opiekun: Tomasz Pacak)

Mateusz Kamiński - uczeń klasy III Z (opiekun: Daniel Wicherski)

W ramach kształtowania świadomości obywatelskiej u naszych uczniów oraz przekonania o słuszności postępowania zgodnego z przyjętymi zasadami  -  uczniowie klas pierwszych  uczestniczą w projekcie – realizowanym we współpracy z Okręgową Radą Adwokacką w Kielcach – „Edukacja prawna”.

28 stycznia 2019 r. adwokat Anna Zbroszczyk  na lekcji wiedzy o społeczeństwie w klasie 1 h omówiła wybrane zagadnienia dotyczące władzy sądowniczej a także przybliżyła przebieg postępowania sądowego w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych.

30 stycznia 2019 r.( klasy 1 a, 1 c, 1 d, 1 g, 1 h , 1 i)  oraz  26 lutego 2019 r. ( klasy 1 b,  1 e, 1 f )  odbyły się kolejne spotkania uczniów  technikum z prawnikami. Uczniowie  mogli zapoznać się z tematyką dotyczącą przestępczości nieletnich oraz konsekwencji wynikających z popełnienia czynu zabronionego. Panie prawniczki – Klaudia Cedro i Małgorzata Gruszczyńska-  omówiły także wybrane przepisy odnoszące się do posiadania i sprzedaży narkotyków, palenia papierosów w miejscach publicznych czy sprzedaży alkoholu nieletnim.  Temat  przewodni tych spotkań to „ Nieletni wobec prawa”. Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań, a te były bardzo różne; np. „na czym polega dozór elektroniczny?”, „jakie środki może zastosować sąd rodzinny wobec nieletnich?”, jakie kary może wymierzyć sąd nieletniemu, który popełni szczególnie poważne przestępstwo?”.

Nie da się budować społeczeństwa obywatelskiego bez społeczeństwa świadomego. Dlatego cytując Ewę Łętowską – pierwszego w Polsce rzecznika praw obywatelskich: „…tak , jak się prowadzi dzieci szkolne do muzeum, czy na koncert, tak samo powinno się przybliżyć im prawo. Uczyć, że z natury rzeczy jest ono przeznaczone do funkcjonowania w świecie, który nie jest doskonały…”.

Projekt „Edukacja prawna” realizuje Teodozja Dymek

Dodatkowe informacje