• Slider_wakacje

   Dnia 17.04.2018r. uczniowie klasy 2B uczestniczyli w zorganizowanej przez p. Elżbietę Ptak  wycieczce przedmiotowej z WoK. Przybyli do Galerii Sztuki Współczesnej  Winda, na wernisaż prac tegorocznych dyplomantów -Państwowego Liceum Plastycznego w Kielcach - inspirowanych dziedzictwem kulturowym Armenii  oraz jej bogatą tradycją zdobniczą. Tutaj uczniowie  zapoznali się z różnymi technikami i  formami prac artystycznych.  Na wystawie  zobaczyli m.in.: chaczkar- kamienny krzyż ormiański, portrety wykonane w technice olejnej, prace iluminatorskie, tkaniny artystyczne, biżuterię i naczynia ceramiczne oraz meble artystyczne z bogatą ornamentyka ormiańską.

  Po wystawie oprowadził nas artysta plastyk, nauczyciel klasy dyplomowej tegoż liceum, który wprowadził nas w sztukę Armenii pokazując miedzy innymi   geopolityczne losy tego kraju. Nasi uczniowie  poznali  technikę wykonywania rzeźby w kamieniu i technikę iluminatorską. Misterne i pełne kunsztu iluminatorskie prace wykonane na papierze i desce  długo przykuwały uwagę młodzieży i najbardziej ją zachwyciły.

10.04.2018r uczniowie klas 2A,2B,2G,2H uczestniczyli w zorganizowanej przez
p. Małgorzatę Łatkowską wycieczce przedmiotowej z geografii do Kopalni Soli Bochnia - wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W czasie wycieczki zapoznali się z geologią powstania podkarpackich złóż solnych oraz historią eksploatacji soli kamiennej w Polsce.

     Po zameldowaniu się w kopalni cała grupa wraz z przewodnikami zjechała 300m pod ziemię górniczą windą. Na dole czekała kolejka, która zawiozła nas na pierwszy punkt zwiedzania. W kopalnianych ciemnościach przez kolejne 3 godziny poznawaliśmy historię jednego z najstarszych zakładów górniczych w Europie. Podczas wędrówki natknęliśmy się na sporą ilość korytarzy, grot, kaplic oraz multimedialnych ciekawostek, które zrobiły na nas duże wrażenie. Warto zaznaczyć, że znajduje się tam Kaplica, przez którą przebiegają tory kolejowe.

Naszą wycieczkę udokumentowała na zdjęciach p. Anna Ilcewicz-Golda.

12.kwietnia 2018r.nauczyciele mogli uczestniczyć w lekcji otwartej z geografii przeprowadzonej przez Panią Katarzynę Ciszewską.Temat lekcji stanowiło ciekawe i niezwykle aktualne zjawisko globalizacji,jej przyczyny i skutki .Celem zajęć było zapoznanie uczniów z przejawami globalizacji,przedstawienie korzyści i strat wynikających z tego procesu.Różnorodne metody pracy:mapa skojarzeń,film,dyskusja nie tylko uatrakcyjniły lekcję ,ala przede wszystkim ułatwiły zdefiniowanie pojęcja globalizacji i dostrzeżenie wielu aspektów tego zjawiska.Pani Katarzyna Ciszewska w prezentowaną tematykę uczniów i uczestniczących w zajęciach pedagogów wprowadzała w sposób mocno angażujący intelekt, a wszystko odbywało się w miłej i przyjaznej atmosferze.

Z zaproszenia Pani Ciszewskiej skorzystały Panie M.Paprocka-Woć,E.Miszczyk,E.Ptak i T.Dymek.

W dniu 19.03.2018 r. odbył się KONKURS WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH przeznaczony dla uczniów klas I-III.  Druga edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. W tym roku szkolnym krajem przewodnim została AUSTRIA. Konkurs ten stanowi pewnego rodzaju innowację, gdyż łączy w sobie trzy dziedziny nauki. Zadaniem młodzieży było udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania testowe z zakresu historii, geografii i  kultury Niemiec. Uczniowie otrzymali opracowane w tym celu materiały, zawierające treści dot. realioznawstwa Austrii.  Mieli okazję  poznać bliżej ten  kraj-  nie tylko jego bogatą historię i  zabytki, ale też święta, tradycje czy zwyczaje mieszkańców. Pozyskali wiedzę o kulturze tego kraju - muzyce, sporcie oraz słynnych osobach znanych od wieków na całym świecie. Szczególnym punktem konkursu była kuchnia austriacka. Uczniowie wykazali się niesamowitym talentem kulinarnym, przygotowując potrawy z regionów Austrii. Zadaniu temu poświęcili wiele czasu i wysiłku, dbając o smak i estetykę potraw. Starania młodych kucharzy doceniła Dyrekcja szkoły podczas wspólnej degustacji.

Dodatkowe informacje