• WiFi_Slider

W dniach 08.05.2016-05.06 2016 18 uczniów naszej szkoły z klas o profilu technik informatyk przebywało w Londynie, gdzie odbywali oni praktyki zawodowe w ramach projektu "Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Uczniowie przygotowywali się do wyjazdu uczestnicząc w zajęciach z języka angielskiego, które doskonaliły ich wiedzę w zakresie zawodowego języka angielskiego, oraz zaznajamiały z kulturą i obyczajowością Wielkiej Brytanii. Po przybyciu do Londynu wszyscy odbyli szkolenie w instytucji przyjmującej ADC College.

Dnia 3 czerwca w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie, odbyła się organizowana przez Fundację „Fundusz Współpracy”, lidera projektu „Europejskie rozwiązania w zapewnieniu jakości – ESQA” konferencja podsumowująca projekt ESQA pt. „Wysoka jakość polskiej szkoły zawodowej w (dobrej) praktyce”. Podczas konferencji odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród i dyplomów szkołom wyróżnionym w ogólnopolskim konkursie „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”. Niezmiernie miło nam poinformować, iż Zespół Szkół Elektrycznych otrzymał zaszczytne miano „Szkoły zawodowej najwyższej jakości” za projekt „Współpraca Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach z Przedsiębiorstwem Elektromontażowym Elstar Electric”. Powyższy projekt uzyskał ponadto miano „Dobrej Praktyki”. Dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu z rąk Mazowieckiego Kuratora Oświaty Pani Aurelii Michałowskiej odebrała Pani Dyrektor Aleksandra Szulc.

Uzyskany Dyplom

Egzamin odbędzie się w poniedziałek 13-06- 2016 o godz.14.00 sala 213
Sprawdzenie poprawności działania komputera i oprogramowania odbędzie się w piątek 10-06- 2016 o godz.12.00 sala 213.

Proszę zwrócić uwagę, że nowy plan obowiązuje od 31-05-2016 ( wtorek)

Dodatkowe informacje