• Slider_13_grudnia

18 uczniów z III klas o profilu: technik elektryk i technik elektronik zakwalifikowało się do realizacji programu  Erasmus+ „Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach” w Niemczech.

Uczniowie uczestniczyli  przed wyjazdem w kursie zawodowego języka niemieckiego oraz w szkoleniu kulturowym dotyczącym Niemiec.

Kurs zakończył się egzaminem,na podstawie którego wyłoniono grupę 18 beneficjentów zakwalifikowanych do wyjazdu.

Praktyka zawodowa odbędzie się  w terminie 09.05-05.06.2016.

Firmą przyjmująca ze strony Niemiec jest  firma pośrednicząca Vitalis w Lipsku (Saksonia.)

Uczniowie odbędą  praktykę zawodową w warsztatach firmy Vitalis i w Centrum Kształcenia Zawodowego w Lipsku Schkeuditz.Opiekunami  merytorycznymi  będą specjaliści niemieccy z tych ośrodków oraz nauczyciele ZSE. Uczniowie  będą  realizować także program kulturowy,w ramach którego będą uczestniczyć w wycieczkach do Berlina,Drezna i Lipska.

Zespół Szkół Elektrycznych, jako członek Salonu Kreatywnych Szkół i Placówek, podjął na 2016 rok, zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, działania dotyczące rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Kluczowym zadaniem wśród działań Salonu było zorganizowanie konferencji „Kreatywnie o czytaniu”, adresowanej do nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego.

I tak, w dniu 17 marca odbyła się w naszej szkole konferencja „Kreatywnie o czytaniu” oraz warsztaty dla uczniów „Czytam i dlatego rozumiem, myślę i działam” oraz warsztaty dla nauczycieli-wychowawców „Coaching czytelniczy – książka w rękach wychowawcy i co dalej …”

Wiedza i doświadczenie zawodowe zaproszonych prelegentów dały gwarancję realizacji założeń oraz utrzymania wysokiego poziomu merytorycznego wystąpień.

Dzień 21 marca przebiegał w „Elektryku” pod hasłem „Budzimy się na wiosnę!”. Część uczniów wybrała tradycyjny sposób obchodów Dnia Wagarowicza... Ci,  którzy zostali w szkole, mogli skorzystać z propozycji Samorządu Uczniowskiego.

Oferta była zróżnicowana:

  • pokazy z zakresu ratownictwa przedmedycznego- postępowanie podczas wypadku komunikacyjnego
  • pokazy filmowe
  • zawody sportowe
  • turniej „CS”
  • przejażdżka gokartem (z powodu pogody, zmiana terminu na 31.03.)
  • koncert gitarowy
  • konkurs na najbardziej szalone przebranie.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w wiosenną akcję!!!

Jak co roku tradycyjnie Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach uczestniczył w Targach Edukacyjnych, które w dniach 22 i 23 marca odbyły się na terenie Targów kieleckich. Głównym elementem targów było przybliżenie gimnazjalistom z Kielc i okolic ofertę edukacyjną naszej szkoły.

Wielu gimnazjalistów z zainteresowaniem wysłuchało informacji o proponowanych przez nas kierunkach edukacji,  pozwalających rozwinąć swoje zdolności i zainteresowania techniczne, a w przyszłości wybrać ciekawy kierunek studiów.

Dziękujemy wszystkim uczniom oraz nauczycielom biorącym czynny udział w targach.

Dodatkowe informacje