• Slider_wakacje

30 marca  br. młodzież ZSE wierna tradycji i dziedzictwu narodowemu oraz pamiętając o Tych, którzy polegli w walce o wolną Polskę ,przygotowała montaż słowno - muzyczny pt.. ,,Pamięć nie dała się zgładzić ''

poświęcony Żołnierzom Wyklętym i Ofiarom Katynia.

Recytację tekstów A.Pomian- Pożerskiej, A.Asnyka, Wierzyńskiego , Z.Herberta dopełnił występ muzyczny,w którym uczniowie wykonali ,,Balladę o Rotmistrzu Pileckim,, ,,Modlitwę o wschodzie słońca,, , ,,Modlitwę obozową,,.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa |Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcia na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt będzie realizowany od kwietnia 2017 r. do lutego 2019 r. na podstawie umowy podpisanej z Województwem Świętokrzyskim.

W dniach 22 i 23 marca nasza szkoła zaprezentowała się na Giełdzie Szkół i Uczelni w  Centrum Kongresowym Targów Kielce. Przedstawiciele uczniów i nauczycieli przybliżyli zainteresowanym ofertę naszej placówki, odpowiadali na liczne pytania dotyczące kierunków kształcenia oraz zademonstrowali działanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych, między innymi nagrzewnicy indukcyjnej, głośnika plazmowego i ramienia robota sterowanego automatycznie. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem nie tylko gimnazjalistów, ale i przedstawicieli szkół średnich i wyższych.

Doceniła nas również Komisja konkursowa pod przewodnictwem dr Andrzeja Mochonia, prezesa Zarządu Targów Kielce, która za aranżację stoiska przyznała nam „Medal Targów Kielce” .

Szkołę naszą godnie reprezentowali uczniowie klas 3A, 3B, 2G, 2H pod opieką nauczycieli – A.Jarosińskiej, A.Mazura, M.Cedry, G.Gromka, J.Simlata.

Wyróżniające się na tle innych stoisko naszej szkoły, przygotowała p. Małgorzata Siuda.

 

Od 22 do 23 marca, w Centrum Kongresowym Targów Kielce rusza kolejna Giełda Szkół i Uczelni. Gorąco zapraszamy nie tylko gimnazjalistów na stoisko naszej szkoły, gdzie spotkacie nauczycieli i uczniów gotowych odpowiedzieć na pytania związane ze szkołą.

 A oto nasze stoisko:

Dodatkowe informacje