• WiFi_Slider

7 kwietnia 2017 r. – zgodnie z tradycją naszej szkoły – wyróżniający się uczniowie ZSE uczestniczyli w wycieczce do Warszawy.

Jak co roku – w rocznicę śmierci -  w imieniu uczniów , nauczycieli i wszystkich pracowników ZSE - złożyliśmy kwiaty na grobie Patrona Ryszarda Kaczorowskiego w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej .

Na grobie Ryszarda Kaczorowskiego – Honorowego Obywatela Kielc -  złożyliśmy także wieniec , który za naszym pośrednictwem przekazał Pan Prezydent Wojciech Lubawski i Rada Miasta Kielc.

 

W dniu 10.04.2017r nasza szkoła uczestniczyła w dwóch uroczystościach przy pomnikach na Starym Cmentarzu w Kielcach z okazji 77 rocznicy zsyłki na Sybir oraz uroczystości ku czci ofiar mordu w Katyniu. W poczcie sztandarowym szkoły wystąpili uczniowie kl.3i: Artur Burak, Wiktor Blicharski, Jakub Gała. Opiekę młodzieży sprawowała Mariola Kochel.

W dniu 11.04.2017r. klasy 3G, 4F i 4G uczestniczyły w spotkaniu,  prowadzonym  przez Pana Piotra Bygara z Przedsiębiorstwa Elektromontażowego Elstar Electric. Zespół Szkół Elektrycznych współpracuje z tym Pracodawcą już kolejny rok. Wartym przypomnienia jest fakt, iż w zeszłym roku szkolnym za tą właśnie współpracę nasza Szkoła została nagrodzona tytułem „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”. Spotkanie odbyło się w świetlicy szkolnej. Prowadzący przedstawił prezentację profilu działalności swojego przedsiębiorstwa oraz jego strukturę.

W dniu 11.04.2017r. odbyły się czterogodzinne warsztaty prowadzone przez Pana Piotra Bygara z Przedsiębiorstwa Elektromontażowego Elstar Electric w ramach umowy współpracy, która jest kontynuacją umowy z zeszłego roku szkolnego. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klasy 3G – zawód technik elektryk, która jest tzw. klasą patronacką.  Spotkanie dotyczyło tematyki projektowania, budowy, zasad montażu, pomiarów, poprawnej eksploatacji rozdzielnic elektrycznych i praktycznych aspektów pracy w Przedsiębiorstwie Elektromontażowym Elstar Electric.

Dodatkowe informacje