• WiFi_Slider

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców oraz prawnych opiekunów na spotkanie z wychowawcami oraz nauczycielami ZSE.

Spotkanie odbędzie się 16 maja 2018  o godz.16.30

Przedmiotem spotkania będzie: poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów) o zagrożeniach, postępach w nauce i zachowaniu uczniów od ostatniej wywiadówki, pochwały i uwagi, omówienie bieżących spraw nurtujących wychowawcę i rodziców, sprawy różne.

26 kwietnia 2018 r. odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród w XI Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym  „Szanuj żywność i środowisko naturalne” .

W tym roku uczestniczyli w nim uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych w Kielcach, Ostrowcu Świętokrzyskim , Starachowicach.

Prace oceniało jury z Uniwersytetu Rolniczego im. H.  Kołłątaja w Krakowie.

Laureaci konkursu:

1 miejsce

Weronika Żak, Jowita Myszkowska - Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach

2 miejsce

Piotr Stempień, Konrad Kobierski - Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach

3 miejsce

Anna Piotrowska, Wiktoria Krupa - LO nr 3 w Ostrowcu

Wyróżnienie:

Jakub Łukawski, Agata Góźdź - LO nr 3 Starachowice

Gratulujemy!

Organizatorzy konkursu: Pani M. Dymińska-Czyż, Pani M. Łatkowska  H.h

23.04.2018r. odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom dwuetapowego, szkolnego konkursu geograficznego „Państwa Świata”.

Pierwszy etap miał miejsce 8.03.2018r. na platformie www.ezse.pl, drugi w formie pisemnej odbył się 17.04.2018r.

Uczestnicy konkursu wykazali się wiedzą z zakresu znajomości mapy politycznej świata:  powierzchni państw, liczby ludności, największych miast, umiejętności lokalizacji obiektów na mapach konturowych.

Laureatami konkursu zostali:

I Dudek Michał – Klasa IIC

II Kręgiel Patryk – Klasa IC

III Kozieł Piotr – Klasa IG

Gratulujemy!

Organizatorzy konkursu: P. Katarzyna Ciszewska, P. Małgorzata Łatkowska

Na egzaminy rozpoczynające się o 9:00 , należy zgłosić się o godz.8:00 z dowodem osobistym

Na egzaminy rozpoczynające się o 14:00 , należy zgłosić się o godz.13:00 z dowodem osobistym

Uczniowie zdający  informatykę zobowiązani są zgłosić się 10 maja o godz. 12:45

 do sali 306 w celu sprawdzenia sprzętu i oprogramowania zgodnego z deklaracją.

Dodatkowe informacje