• WiFi_Slider

Finał IX Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego – „Mamy tylko jedną Ziemię – nie zmienimy jej w pustynię, uczymy się ekologii”.

22 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród w IX Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym. W tym roku szkolnym uczestniczyli w nim uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych w Kielcach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Sandomierzu i Wodzisławiu. Nagrodę główną otrzymały: Wiktoria Krupa i Anna Piotrowska – uczennice III LO im. Władysława Broniewskiego z Ostrowca Świętokrzyskiego.

Gratulujemy!

"Pierwsza pomoc w warunkach bojowych oraz terenoznawstwo". Pod takimi hasłami dwóch uczniów naszej szkoły (Paweł Korytowski 2C, Michał Chatys 2D) pod opieką p. Tomasz Pacaka uczestniczyło w zajęciach prowadzonych przez operatorów-instruktorów Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu. W ramach 6 godzinnych zajęć uczestnicy zapoznali się z technikami udzielania pierwszej pomocy, opatrywania ran, transportu rannego. Druga część szkolenia objęła grę terenową z elementami praktycznego zastosowania "czytania mapy" oraz wyznaczania azymutu na podstawie znaków terenowych, kompasu oraz mapy topograficznej.

18 uczniów z III klas o profilu: technik elektryk i technik elektronik zakwalifikowało się do realizacji programu  Erasmus+ „Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach” w Niemczech.

Uczniowie uczestniczyli  przed wyjazdem w kursie zawodowego języka niemieckiego oraz w szkoleniu kulturowym dotyczącym Niemiec.

Kurs zakończył się egzaminem,na podstawie którego wyłoniono grupę 18 beneficjentów zakwalifikowanych do wyjazdu.

Praktyka zawodowa odbędzie się  w terminie 09.05-05.06.2016.

Firmą przyjmująca ze strony Niemiec jest  firma pośrednicząca Vitalis w Lipsku (Saksonia.)

Uczniowie odbędą  praktykę zawodową w warsztatach firmy Vitalis i w Centrum Kształcenia Zawodowego w Lipsku Schkeuditz.Opiekunami  merytorycznymi  będą specjaliści niemieccy z tych ośrodków oraz nauczyciele ZSE. Uczniowie  będą  realizować także program kulturowy,w ramach którego będą uczestniczyć w wycieczkach do Berlina,Drezna i Lipska.

Zespół Szkół Elektrycznych, jako członek Salonu Kreatywnych Szkół i Placówek, podjął na 2016 rok, zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, działania dotyczące rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Kluczowym zadaniem wśród działań Salonu było zorganizowanie konferencji „Kreatywnie o czytaniu”, adresowanej do nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego.

I tak, w dniu 17 marca odbyła się w naszej szkole konferencja „Kreatywnie o czytaniu” oraz warsztaty dla uczniów „Czytam i dlatego rozumiem, myślę i działam” oraz warsztaty dla nauczycieli-wychowawców „Coaching czytelniczy – książka w rękach wychowawcy i co dalej …”

Wiedza i doświadczenie zawodowe zaproszonych prelegentów dały gwarancję realizacji założeń oraz utrzymania wysokiego poziomu merytorycznego wystąpień.

Dodatkowe informacje