• Slider_gimnazjum2

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej 2014 odbędzie się 26 sierpnia 2014 o godzinie 900.

Zdający zgłaszają się na egzamin  o godzinie 830 .

Przypominamy o obowiązkowym dokumencie tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL.

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego są takie same jak w sesji majowej

W ramach obchodzenia „Dnia Sportu” - w dniu 17.06.2014r. odbyły się na terenie naszej szkoły rozgrywki drużyn sportowych.

Drużyny były podzielone na dwie grupy i rywalizowały ze sobą w piłce siatkowej, koszykówce oraz piłce nożnej.

Każdy nauczyciel wychowania fizycznego wytypował grupę uczniów, którzy na jego zajęciach wykazali się najlepszą frekwencją i zaangażowaniem.

W dniach 15-21.06.2014  nasi uczniowie brali udział w warsztatach edukacyjnych w Ostrawie, na uczelni Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava .

Wyjazd został zorganizowany przez Politechnikę Świętokrzyską w ramach projektu „Zagwarantowany sukces z Politechniką Świętokrzyską w Kielach”. Uczestniczyli w nim uczniowie szkół technicznych naszego województwa.

Zapraszamy wszystkich na mecz piłkarski w ramach Turnieju Finałowego im. Włodzimierza Smolarka Mistrzostw Polski w kat. U-12 w czwartek 26.06.2014 roku o godzinie 13.00 na  stadionie  piłkarskim KOLPORTER ARENA przy ul.Ściegiennego 6.

Dodatkowe informacje