• WiFi_Slider

Dnia 13 października 2015 o godzinie 1800 została nadana audycja na antenie Radia Kielce poświęcona historii oraz obchodom jubileuszu 40-lecia Zespołu Szkół Elektrycznych. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania powyższego programu w którym udział wzięli: dyr. Aleksandra Szulc, Małgorzata Paprocka-Woć nauczyciel j.polskiego, Szymon Derlatka oraz Konrad Sowa - absolwenci ZSE.

Posłuchaj rozmowy Daniela Lenarta z gośćmi z Zespołu Szkół Elektrycznych 

lub pod linkiem:  http://www.radio.kielce.pl/pl/post-35906

W piątek 9X, w oryginalny i nietypowy sposób, uczniowie naszej szkoły włączyli się w obchody Jubileuszu ZSE.

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego prawie 300 uczniów zebrało się na boisku szkolnym tworząc napis: 40 LAT ZSE.

Dzięki uprzejmości absolwenta naszej szkoły, Pawła Krawczyka, cała akcja została uwieczniona na zdjęciach wykonanych z drona.

W bieżącym roku szkolnym uroczystość ślubowania oraz rajd integracyjny klas pierwszych odbyły się w tym samym dniu- 5 X .

Tradycyjnie stałym elementem uroczystości było pasowanie na ucznia ZSE, dokonane przez p. dyrektor Aleksandrę Szulc oraz złożenie przez uczniów przysięgi ślubowania na Sztandar Szkoły.  W imieniu klas symbolicznie występowali ich przedstawiciele.

Po uroczystości pierwszoklasiści, pod opieką wychowawców i nauczycieli, wyruszyli ze szkoły na Stadion Leśny- tu czekały na nich „atrakcje” przygotowane przez Samorząd Uczniowski „Elektryka”.

Poszczególne klasy przedstawiały przygotowane przez siebie krótkie prezentacje- najbardziej oryginalna okazała się klasa 1H.

Następnie uczniowie rywalizowali ze sobą w konkurencjach sportowych- nie zabrakło wyścigu w workach, przeciągania liny czy biegu w płetwach…. Testowi poddani zostali również wychowawcy- ich zadaniem było rozpoznać, z imienia i nazwiska, 10 własnych wychowanków.

Mniej wytrwali i zmęczeni odpoczywali przy ognisku.

Ostateczne wyniki rywalizacji klas pierwszych:

I miejsce- klasa 1F oraz 1G

II miejsce- klasa 1A

III miejsce- klasa 1B

Gratulujemy!!! 

Zwycięskie klasy otrzymały „Nagrody Niepytajki” oraz słodycze.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w imprezie i wspólną zabawę. Samorząd Uczniowski

W dniach 16, 17, 18  września 2015 roku kolejny raz w ZSE odbyło się „Sprzątanie Świata”. W bieżącym roku do akcji przystąpiły klasy 2E, 2A, 2I, 2H, 3B, 3F, 3G, 3H. Posprzątany został teren wokół szkoły. Tego typu akcje kształtują w nas świadomość utrzymania porządku a tegoroczne hasło „ Wyprawa-poprawa” szczególnie zwraca uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.

Organizatorzy: Małgorzta Łatkowska, Agnieszka Marciniewska

Dodatkowe informacje