• Slider_13_grudnia

Projekt: „Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”

W dniu 9 i 10 maja  b.r.  dwie  grupy uczniów z klas trzecich o profilach: Technik Informatyk (klasy: 3C, 3D, 3E) oraz Technik Elektryk (klasy: 3F, 3G) i Technik Elektronik (3A) wyjechały na praktyki zagraniczne do Wielkiej Brytanii i Niemiec w ramach realizowanego  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego.

18 uczniów z klas: 3a, 3f, 3g (technik elektryk i technik elektronik) w dniu 10.05.2015 r. rozpoczęło realizację 4 tygodniowej praktyki zawodowej w Niemczech w ramach  projektu Erasmus +.
Praktyka realizowana jest w ośrodku Vitalis w Lipsku (Leipzig Schkeuditz), w którym uczniowie są także zakwaterowani.
Praktyka obejmuje dwie części: pierwsza z nich realizowana jest w warsztatach ośrodka Vitalis a druga w centrum kształcenia zawodowego w  Schkeuditz.

Zdjęcia dostępne w galerii.

W czwartek, 30 kwietnia 2015r., odbyły się  w naszej szkole MŁODZIEŻOWE WYBORY PREZYDENCKIE, w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „MŁODZI GŁOSUJĄ”. Organizatorem akcji jest CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ, które ma prawo zbierania       i ogłoszenia wyników ogólnopolskich młodzieżowych wyborów prezydenckich. 

W wyborach wzięło udział 1559 szkół z całej Polski. Zbiorcze wyniki będą upublicznione na stronie CEO- www.ceo.org.pl po 10 maja 2015r., po zakończeniu głosowania powszechnego, ze względu na zachowanie neutralności politycznej i edukacyjny charakter programu.

W Kielcach utworzono klaster edukacji zawodowej. To płaszczyzna, która ma pomóc w poprawie jakości kształcenia zawodowego oraz dostosowania programów do potrzeb rynku pracy. Porozumienie o współpracy 27.04.2015r. podpisali m.in Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty, Cezary Tkaczyk, prezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice S.A., dyr. ŚCDN w Kielcach pan Jacek Wołowiec oraz przedsiębiorcy z województwa świętokrzyskiego.

Podczas uroczystości nasza szkoła jako jedyna w Kielcach  została wyróżniona za szczególne osiągnięcia  w promowaniu i realizacji szkolenia zawodowego i efektywną współpracę z pracodawcami nagrodą pieniężna ufundowaną przez Zarząd Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Starachowicach. Otrzymaliśmy również dyplom uznania od Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Gospodarki Pana Janusza Piechocińskiego.

Szczegóły uroczystości i zdjęcia w załączniku - plik

Dodatkowe informacje