• Slider_wakacje

Uczniowie klas II C i II E z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odwiedzili cerkwię prawosławną pod wezwaniem św. Mikołaja Cudotwórcy przy ulicy Bodzentyńskiej w Kielcach. O prawosławiu opowiadali proboszcz parafii ks. kanonik Władysław Tyszuk i Jacek Dziubel świecki konsultant Rady Ekumenicznej Diecezji Kieleckiej.
Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób doszło do podziału chrześcijan i co dzisiaj dzieli katolików i prawosławnych.

Wkrótce nasza szkoła podpisze umowę na realizację dwuletniego  projektu „Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach” w ramach programu Erasmus+ przy współudziale  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

W ramach I tury projektu dwie  grupy uczniów z klas  trzecich wyjadą na praktyki-staże zawodowe do Niemiec (uczniowie z klas o profilu technik elektryk i technik elektronik)  i Wielkiej Brytanii (uczniowie z klas o profilu technik informatyk). Wyjazd w bieżącym roku szkolnym zostanie zorganizowany w dniach 10 maja 2015- 6 czerwca 2015 roku i zostanie zaliczony jako obowiązkowa praktyka zawodowa.

Szczegóły dotyczące programu Erasmus+ w menu - zakładka - PROGRAMY UNIJNE

Wkrótce nasza szkoła podpisze umowę na realizację dwuletniego  projektu „Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach” w ramach programu Erasmus+ przy współudziale  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). W ramach I tury projektu dwie  grupy uczniów z klas  trzecich wyjadą na praktyki-staże zawodowe do Niemiec (uczniowie z klas o profilu technik elektryk i technik elektronik)  i Wielkiej Brytanii (uczniowie z klas o profilu technik informatyk). Wyjazd w bieżącym roku szkolnym zostanie zorganizowany w dniach 10 maja 2015- 6 czerwca 2015 roku i zostanie zaliczony jako obowiązkowa praktyka zawodowa.

Szczegóły w zakładce PROGRAMY UNIJNE

19 grudnia 2014r. młodzież,,Elektryka'' uczestniczyła w przedstawieniu bożonarodzeniowym przygotowanym przez uczniów  klasy IIC i IIIA.
O oprawę muzyczną zadbali uczniowie klasy IIE i IC.
Nad całością przedsięwzięcia czuwali p. M.Paprocka-Woć, p. S. Mazur i p.T. Rak.

Dodatkowe informacje