• Slider_11Listopada

8 września w sobotę Muzeum Lat Szkolnych S.Żeromskiego zorganizowało wspólne czytaniePrzedwiośnia”, włączając się tym samym w obchody ogólnopolskiej akcji „Narodowego czytania.

Tegoroczna edycja odbyła się w niezwykłej scenerii, a mianowicie w pałacyku przy ul. Jana PawłaII, w dawnej siedzibie dyrektora gimnazjum, w którym uczył się Stefan Żeromski.

 

W tym wyjątkowym przedsięwzięciu nie mogło zabraknąć  przedstawicieli naszej szkoły. Brać  uczniowską reprezentowali Łukasz Duda i Filip Baćkowski. Uczniowie zaprezentowali fragment lektury dotyczący pobytu głównego bohatera w Chłodku. Na podkreślenie zasługuje fakt ,że swoim występem ujęli zgromadzoną publiczność i otrzymali gromkie brawa.

W dniu 3 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół Elektrycznych. Uroczystość poprzedziła Msza Święta w kościele p.w. św. Wojciecha. Następnie uczniowie i nauczyciele udali się do szkoły, gdzie po wprowadzeniu pocztu sztandarowego oraz odśpiewaniu "Mazurka Dąbrowskiego" wszystkich zebranych powitał  dyrektor szkoły Władysław Zaucha. Serdeczne życzenia realizacji wszystkich planów oraz zdobycia atrakcyjnego zawodu skierował zwłaszcza do klas pierwszych, których w tym roku szkolnych jest aż 10. Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie wraz z wychowawcami udali się do sali na spacer po szkole.

16.00 spotkanie rodziców uczniów klas I z wychowawcami i dyrekcją szkoły (świetlica)

16:30  spotkanie rodziców z wychowawcami w przydzielonych salach

17.15 spotkanie wychowawców i komitetu studniówkowego w sali 204

17.15 spotkanie dyrekcji z  przedstawicielami  Rady Rodziców ZSE w sali 13

 
 

Wyprawka szkolna 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, obejmie się uczniów:

  1. słabowidzących,
  2. niesłyszących,
  3. słabosłyszących,
  4. niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  1. niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  2. niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  3. autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  4. niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej od 1do 7.

załączniki do pobrania: Wniosek;   Wyprawka szkolna LID;   Wyprawka szkolna na rok szkolny 2018_19

Dodatkowe informacje