• WiFi_Slider

1 marca 2017 obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości rozpoczęły się  na cmentarzu na Piaskach od modlitwy i złożenia kwiatów przed pomnikiem poświęconym pomordowanym żołnierzom w kieleckim więzieniu. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele województwa : Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, wicemarszałek województwa Jan Maćkowiak oraz wiceprezydent miasta Kielc Andrzej Sygut oraz liczna rzesza uczniów z kieleckich szkół.

30 marca  br. młodzież ZSE wierna tradycji i dziedzictwu narodowemu oraz pamiętając o Tych, którzy polegli w walce o wolną Polskę ,przygotowała montaż słowno - muzyczny pt.. ,,Pamięć nie dała się zgładzić ''

poświęcony Żołnierzom Wyklętym i Ofiarom Katynia.

Recytację tekstów A.Pomian- Pożerskiej, A.Asnyka, Wierzyńskiego , Z.Herberta dopełnił występ muzyczny,w którym uczniowie wykonali ,,Balladę o Rotmistrzu Pileckim,, ,,Modlitwę o wschodzie słońca,, , ,,Modlitwę obozową,,.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa |Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcia na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt będzie realizowany od kwietnia 2017 r. do lutego 2019 r. na podstawie umowy podpisanej z Województwem Świętokrzyskim.

Dodatkowe informacje