• WiFi_Slider

Zapraszamy na obowiązkowe zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych, których dzieci uzyskały miejsce w Internacie zebranie odbędzie się w niedzielę 1 września 2019 r. o godzinie 15.00 

Kierownik internatu
Wychowawcy
 
Kwaterowanie młodzieży rozpocznie się o godzinie 16.00

Uczniowie zakwalifikowani do klas pierwszych wraz z oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej zobowiązani są złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Elektrycznych otrzymaną od pani pielęgniarki szkolną Kartę Zdrowia Ucznia.

Karta powinna być dostarczona w zaklejonej kopercie z pieczątką placówki wydającej ją.

Na kopercie uczeń zobowiązany jest nanieść następujące dane:

* swoje  imię i nazwisko

*numer pesel + datę urodzenia

* imię i nazwisko rodziców/ rodzica/ opiekuna prawnego wraz z aktywnym numerem telefonu

* aktualny adres zamieszkania

*w sytuacji problemu zdrowotnego ucznia informację tę należy przekazać do gabinetu medycznego - pokój nr 10.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach odbędzie się, 19 czerwca 2019r. o godzinie 9.00.

Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Podsumowanie Ligi Strzeleckiej.

W dniu 02.06.2019r. o godzinie 12:00 w siedzibie klubu strzeleckiego „Snajper” Kielce odbyło się uroczyste zakończenie Szkolnej Ligii Strzeleckiej. Po zaciętej walce  i wielu emocjach nasi strzelcy wyborowi:
Amelia Słapek ,Weronika Wróblewska, Nicola Bęben, Lidia  Bohun, Krystyna Klepacz, Małgorzata Filipowicz oraz  Adam Wieczorek, Damian Radlica, Kacper Malus, Łukasz Pasak, Tomasz Bielecki, Przemysław Gajerski, Jakub Obara, Cezary Czarnecki, Dawid Kozieł  odnieśli wiele wspaniałych sukcesów.

Pragniemy poinformować że:

- w kategorii Karabinek Sportowy Kobiet zajęliśmy III miejsce,

- w kategorii Pistolet Kobiet zaleliśmy II miejsce,

-w kategorii Pistolet Mężczyzn III miejsce,

- w kategorii Karabinek Sportowy Mężczyzn I miejsce.

              Gwiazdami zawodów oraz naszej drużyny byli:

- Amelia Słapek, która w kategoriach indywidualnych zajęła: I miejsce w kategorii Karabinek oraz II miejsce w kategorii Pistolet,

-Łukasz Pasak I miejsce w kategorii Pistolet ,

-Adam Wieczorek II miejsce w kategorii Karabinek, 

-Dawid Kozieł aktualny mistrz województwa w kategorii Karabinek.

Pozostali zawodnicy uplasowali się w ścisłej czołówce. Sukces jest tym większy, gdyż strzelectwo sportowe cieszy się dużym zainteresowaniem w Kielcach i w całym województwie.  W bieżącym roku szkolnym w zawodach brało udział łącznie 835 osób.

        Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz osiągnięć strzeleckich.
Informujemy również, że w Drużynie Elektryka są jeszcze wolne  miejsca na przyszły rok.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam.

 Trener i opiekun drużyny :  Daniel Wicherski.

Dodatkowe informacje