• covid_maseczka

 

 

 

 Informacje dla absolwentów:

  • Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji zimowej 2021 – do 11 września 2020 u kierownika Szkolenia Praktycznego.
  • Część pisemna – 12 stycznia 2021.
  • Część praktyczna:

a) kwalifikacje w modelu „d” (E.20 – t. elektronik, E.22,E.23 – t. energetyk, E.24 – t. elektryk) – 11 stycznia 2021.

b) kwalifikacje w modelu „dk” (E.14 – t. informatyk) – od 13 do 14 stycznia 2021.

Wyprawka szkolna 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, obejmie się uczniów:

 
1) słabowidzących,
2) niesłyszących,
3) słabosłyszących,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6,
8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
9)z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6 i 8

Wszelkie informacje dotyczące dofinansowania można uzyskać w bibliotece szkolnej.

Załączniki do pobrania: Wniosek Wyprawka szkolna na rok 2020/2021

Wniosek_wyprawka_szkolna

Dziennik ustaw

Procedury bezpieczeństwa Covid-19 obowiązujące w ZSE w Kielcach dostępne są w zakładce szkola/dokumenty-szkoly.

 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020_21
godz.9:00 klasy I (na boisku, w razie niepogody na sali gimnastycznej),
klasy II po podstawówce i klasy IV w przydzielonych salach:
godz.10:00 klasy II po gimnazjum i III w przydzielonych salach

Dodatkowe informacje