• covid_maseczka

Od 1 marca do 26 marca 2021 roku odbywały się praktyki zawodowe uczniów ZSE w firmie „STOKOTA”. Firma ta od dwóch lat jest patronatem klasy o profilu kształcenia technik elektryk oraz technik energetyk. W ramach współpracy firma STOKOTA zobowiązała się corocznie doposażać pracownie zawodowe oraz sponsorować nagrody dla najlepszych uczniów.

Wyniki rekrutacji do projektu "Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT"

załącznik z listą osób zakwalifikowanych: Lista osób zakwalifikowanych_kody.pdf

załącznik z listą rezerwową: Lista rezerwowa_kody.pdf

Kolejne stypendia przyznane naszym uczniom. Siedmioro uczniów naszej szkoły zostało uhonorowanych stypendium naukowym w ramach Projektu „Regionalny program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego”. Są to:

Dodatkowe informacje