• WiFi_Slider

W dniach 3-4.10.2018 w Targach KIELCE Świętokrzyski Kurator Oświaty zorganizował I Ogólnopolski Kongres Edukacji Przyszłości.

Celem zainicjowanego przedsięwzięcia była promocja innowacyjności i kreatywności w szkołach i placówkach oświatowych oraz podniesienie rangi wyborów edukacyjno‐zawodowych.

Honorowy Patronat nad realizowaną inicjatywą objęli:
Minister Edukacji Narodowej – Anna Zalewska
Wojewoda Świętokrzyski – Agata Wojtyszek
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas
Prezydent Miasta Kielce – Wojciech Lubawski

Kongres objął dwa spójnie powiązane wydarzenia, na które złozyły się 2 nurty tematyczne: Kreatywnie i Innowacyjnie w Edukacji oraz Atelier Przyszłości – Doradztwo Edukacyjno‐Zawodowe.

Pierwszy dzień Kongresu poświęcony został promocji nowatorskich rozwiązań z dziedziny dydaktyki i technologii w realizowanym procesie edukacyjnym. W debacie na te tematy aktywnie uczestniczył z ramienia naszej szkoły p. Gustaw Gromek - nauczyciel przedmiotów informatycznych. Podczas dyskusji stworzona została  płaszczyzna wymiany doświadczeń ekspertów, dydaktyków, praktyków z całej Polski.

W drugim dniu Kongresu Atelier Przyszłości – Doradztwo Edukacyjno‐Zawodowe, przedstawione zostały doświadczenia osób, instytucji odpowiedzialnych za podejmowanie skutecznych działań w tworzeniu sprawnie funkcjonującego doradztwa edukacyjno‐zawodowego. W tym dniu w konferencji uczestniczyli nauczyciele: Agnieszka Jachym, Jacek Simlat . Wspólnie nawiązaliśmy kontakty z wieloma nauczycielami z różnych kieleckich szkół. Rozmawialiśmy na tematy dotyczące doradztwa zawodowego, kształcenia zawodowego oraz bieżacych problemów występujących w szkołach zarówno ogólnokształcących jak i technicznych.

Kongres wprowadził pod dyskusję bardzo wiele nowych tematów dotyczących działalności szkół. Mamy nadzieję, że poza debatą jej założenia wchodzić będą również w życie.

uczestnicy - Agnieszka Jachym, Gustaw Gromek, Jacek Simlat

To już tradycja naszej szkoły, że na przełomie września i października uczniowie klas pierwszych zostają oficjalnie przyjęci w poczet uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach podczas uroczystości ślubowania.
Tegoroczną uroczystość poprowadzili Maciej Makuła oraz Daniel Wicherski. Wydelegowani uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie w imieniu swoim jak i pozostałych pierwszoklasistów.


Uczniowie ślubowali na sztandar szkoły, że będą sumiennie wypełniać obowiązki ucznia, że staną się godnymi jej tradycji oraz, że będą szanować symbolikę i tradycję naszej szkoły.

Po uroczystości, uczniowie wraz z wychowawcami i nauczycielami, wyruszyli spod szkoły w kierunku Stadionu Leśnego. Na trasie rajdu mieli do wykonania, pierwsze, punktowane zadanie - odszukać i sfotografować wyznaczone kieleckie zabytki i pomniki.

Na miejscu, na Stadionie, odbyła się krótka prezentacja klas - uczniowie demonstrowali swoje talenty, głównie wokalne; nie zabrakło również popisów tanecznych… Występy podlegały ocenie komisji.

Następnie rozpoczęły się konkurencje sportowe, przygotowane i prowadzone przez SU.

Ostatecznie wyniki rywalizacji klas pierwszych:

  • I miejsce- klasa 1D i 1I
  • II miejsce- klasa 1B
  • III miejsce- klasa 1G GRATULUJEMY!!!

 Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólną zabawę- SU

W dniach 27-28 września uczniowie klas 3H, 3A i 2F uczestniczyli w wycieczce turystyczno-krajoznawczej w Beskidzie Żywieckim. Tuż po przyjeździe autokarem do Zawoi wszyscy uczestnicy wyruszyli na szlak z Przełęczy Krowiarki, poprzez Sokolicę 1367 m n.p.m.(wspaniały punkt widokowy na masyw Babiej Góry, aczkolwiek tego dnia spowity, niemalże całkowicie gęstą mgłą), Perć Przyrodników, Szkolnikowe Rozstaje, Schronisko Markowe Szczawiany (tutaj miał miejsce półgodzinny postój), Stary Groń, Zawoję Składy, aż w końcu wszyscy dotarli do miejsca noclegowego, gościnnego pensjonatu „Hanka” w Zawoi.

Po posiłku i rozlokowaniu w pokojach, uczniowie mieli możliwość uczestnictwa w przygotowanym przez gospodarzy ognisku, pieczeniu kiełbasek i śpiewie przy dźwiękach gitary.Drugiego dnia, zaraz po śniadaniu i zabraniu prowiantu na drogę, cała grupa wyruszyła na górskie szlaki. Tym razem rozpoczęli wędrówkę  od Zawoi Składy, poprzez Magurkę, Kolisty Groń, Nad Czatożą, aż do „trzech piwniczek” i Zawoi Markowej. W Zawoi Markowej uczniowie zwiedzili Skansen oraz wystawę Babiogórskiego Parku Narodowego i obejrzeli film, który opowiadał o wyjątkowości Babiej Góry. Ostatnim punktem wycieczki, tuż przed udaniem się w drogę powrotną do Kielc, był przejazd do Suchej Beskidzkiej i obiad w legendarnej Karczmie „Rzym” . Pełni wrażeń i niezapomnianych widoków, ale też nieco zmęczeni wielogodzinną wędrówką uczniowie wrócili do Kielc. W czasie wycieczki opiekę nad uczniami sprawowali: p. Ola Sałata, p. Agnieszka Rożniakowska-Gościniewicz, p. Sławek Mazur, p. Andrzej Mroczek a także przewodnik turystyczny pan Kazimierz Micorek.

W poniedziałek 1 października klasa IV B  z wychowawcą Katarzyną Ciszewską oraz psychologiem szkolnym Jackiem Wociem odwiedzili  Areszt Śledczy w Kielcach. Wizyta odbyła się w ramach realizacji programu profilaktyczno-terapeutycznego „Edukacja prawna”.

  Młodzież z dużym zainteresowaniem wysłuchała informacji na temat  funkcjonowania instytucji Aresztu Śledczego oraz zasad odbywania kary pozbawienia wolności. W trakcie pobytu  w oddziale mieszkalnym  miała okazję do spotkania ze skazanymi i personelem terapeutycznym , zadawania im nurtujących ich pytań, dzielenia się własnymi przemyśleniami na temat zagrożeń jakie czyhają  na młodych ludzi we współczesnym świecie.

   Wizyta przebiegła w miłej atmosferze , młodzież „Elektryka” zaprezentowała wysoki poziom kultury osobistej i pozostawiła po sobie dobre wrażenie, co w perspektywie dalszej współpracy z aresztem jest niezwykle ważne.

Dziękuję wszystkim uczestnikom - Jacek Woć  psycholog ZSE

Dodatkowe informacje