• Slider_13_grudnia

Już kolejny rok z rzędu uczniowie mogą skorzystać z rządowego programu dofinansowania na zakup podręczników „Wyprawka szkolna”. W tym roku do uzyskania pomocy uprawnieni są tylko uczniowie posiadający Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W roku szkolnym 2017/2018 pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, obejmie się uczniów:  

1)     słabowidzących,
2)     niesłyszących,
3)     słabosłyszących,
4)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6)     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7)     z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8)     z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7, posiadających Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  uczęszczających
w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Rządowy program

Wniosek

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej sierpień 2017 odbędzie się w terminie :

 

 

  • Część pisemna ( matematyka, j.obce ) – 22 sierpnia 2017 godz. 900
  • Część ustna ( j.angielski ) – 23 sierpnia 2017  godz.1000

Dnia 8 czerwca w Warszawie odbyła się organizowana przez Fundację Fundusz Współpracy wraz z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Mazowieckim Kuratorem Oświaty oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji finałowa gala konkursu, podczas której wręczono nagrody i statuetki dla finalistów II edycji konkursu „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”.

Niezmiernie miło nam poinformować, iż Zespół Szkół Elektrycznych otrzymał zaszczytne miano „Szkoły zawodowej najwyższej jakości” za projekt „Współpraca Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach z Przedsiębiorstwem Elektrycznych Robót Specjalistycznych ENERTEL”. Powyższy projekt uzyskał miano „Dobrej Praktyki”.

Dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu odebrał w imieniu Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach Pan Tomasz Scendo- koordynator projektu współpracy z firmą ENERTEL.

W dniu 16 czerwca pierwsza grupa uczniów naszej szkoły wyjechała do Sewilii w Hiszpanii w ramach projektu mobilności edukacyjnej: "Dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobyte w placówkach zagranicznych dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach" finansowanego  w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Pierwsza grupa uczestników to uczniowie z klas o profilu technik energetyk i technik elektronik. W drugiej grupie wyjadą uczniowie z klas informatycznych. Pobyt za granicą potrwa dwa tygodnie, w czasie których uczniowie naszej szkoły będą zdobywali dodatkowe umiejętności z zakresu montażu ogniw fotowoltaicznych oraz projektowania na androidy.

Głównym celem projektu jest podwyższenie  umiejętności zawodowych i językowych naszych uczniów oraz ich rozwój. Dzięki zagranicznym kursom zawodowym beneficjenci  będą mieli okazję  uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe, zaznajomić się z nowinkami technicznymi,  pogłębić znajomość specjalistycznego języka angielskiego oraz poznać realia międzynarodowego rynku pracy.  Dodatkowo, zapoznają się oni z dziedzictwem kulturowym Hiszpanii. Dzięki temu, że praktyki odbędą się poza granicami kraju uczniowie poznają również  elementy słownictwa i realia życia codziennego w tym kraju. Opiekunami pierwszej grupy są pani Martyna Patyńska oraz pan Michał Cedro. Druga grupą opiekować się będą pani Agnieszka Brożyna i pani Bożena Legenc.

Wszystkim uczestnikom projektu życzymy udanego pobytu edukacyjnego w słonecznej Hiszpanii. Pobyt grupy można śledzić na stronach portalu Facebook:  https://www.facebook.com/search/str/zse+erasmus%2B+-+sewilla+2017/keywords_search, https://www.facebook.com/erasmusZSE/?ref=br_rs

Dodatkowe informacje