• Slider_ferie

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU:
„Staże zawodowe w Lizbonie dla uczniów kieleckiego Elektryka”
Wszystkich chętnych uczniów z klas trzecich o profilach: technik informatyk oraz technik elektronik zachęcamy do składania deklaracji uczestniczenia w projekcie. Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania na stronie szkoły: www.zse-kielce.edu.pl

„Staże zawodowe w Lizbonie dla uczniów kieleckiego Elektryka”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej na zasadach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1. Mobilność edukacyjna Nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-024043
Głównym założeniem projektu jest zdobycie oraz utrwalenie już nabytych praktycznych umiejętności, odpowiednio elektronicznych dla grupy elektronicznej oraz z zakresu IT dla grupy informatycznej podczas 4-tygodniowych staży zawodowych w Centrum Szkoleniowym w Lizbonie, Portugalia. Odbycie stażu zawodowego zostanie potwierdzone wpisami w dziennikach praktyk zawodowych w ramach obowiązkowej praktyki zawodowej oraz międzynarodowym certyfikatem Europass-Mobilność. Uczniowie przystępujący do projektu zobowiązani są uczestniczyć w szkoleniach przygotowujących oraz w działaniach poprojektowych.
Termin praktyk obu grup: 07.05.2018 – 01.06.2018r.
Wszystkich chętnych uczniów z klas trzecich o profilu technik informatyk oraz technik elektronik zachęcamy do składania deklaracji uczestniczenia w projekcie.
W celu przystąpienia do projektu należy:
Przeczytać Regulamin rekrutacji oraz Kryteria Naboru Pobrać i wypełnić:
1. Deklarację przystąpienia do projektu: elektronik, informatyk
2. Kartę kwalifikacyjną przystąpienia do szkoleń przed projektem (w pliku powyżej)
3.Opinię Kierownika wycieczki*
Wydrukowane i wypełnione dokumenty złożyć osobiście do pani Martyny Patyńskiej do dnia 18.09.2017r. do godz.12.00 sala 109.
Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z wyjazdem.
* w przypadku osób, które korzystały ze wsparcia ze środków UE

Pliki do pobrania:

kryteria_lizbona_1

regulamin_lizbona_2

deklaracja_elektronik_lizbona_2018 

deklaracja_informatyk_lizbona_2018     

opinia

W ramach współpracy z Fundacją „Pomóż i Ty” kolejny raz wolontariusze naszej szkoły włączyli się do akcji.

Tegoroczna akcja ma na celu pomoc 16-letniej Oliwii Kielusiak, która choruje na przepuklinę oponowo – rdzeniową i niedowład kończyn dolnych. Z uwagi na jej stan zdrowia niezbędne jest zapewnienie jej systematycznej rehabilitacji wspomagającej dalszy rozwój. Specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny tj. aktywny sportowy wózek inwalidzki oprócz rehabilitacji ułatwi Oliwii realizacje jej pasji, gdyż dziewczynka interesuje się sportem i tańcem.

Koszt takiego sprzętu to ok. 15 000 zł, dlatego dzięki ofiarności naszej szkolnej społeczności uda nam się choć częściowo spełnić marzenie Oliwii. Fundusze uzyskane ze sprzedaży cegiełek zostały przekazane na konto fundacji.

Wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc bardzo dziękujemy :)

Opiekunowie: Maja Dymińska-Czyż i Martyna Patyńska

Galeria Korona oraz Echo wspierają nas w zbieraniu głosów w budżecie obywatelskim. Nasze stoiska są zauważalne i aktywne w swych działaniach, ale potrzebujemy Waszej pomocy - pamiętajcie Projekt - D05.


W naszych działaniach wspierają nas również znani sportowcy min. Karol Bielecki

Szanowni Uczniowie

Otwiera sie przed nami ogromna szansa na poprawę infrastruktury sportowej w naszej szkole, (boisko tartanowe, bieżnia, napiwietrzna siłownia), ale nie dokonamy tego bez Waszej pomocy i zaangażowania. Szczegółowe informacje będzie można uzyskać od nauczycieli wychowania fizycznego. Czas na przystąpienie do projektu to tylko 2 tygodznie. Wszystko zależy od Nas.
 Prosimy o Wasze pełne zaangażowanie dla dobra naszej społeczności szkolnej.
 

 

Od 2 września zaczęło się głosowanie na budżet obywatelski dotyczący naszego boiska. Głosowanie jest bardzo proste i nie zajmuje więcej ni 1 minutę. Ta jedna minuta poświęcona prze Nas (!!!!!przez naszych znajomych!!!!) może naprawdę dużo zmienić dla naszej społeczności szkolnej.

Głosować można na kilka sposobów jeden to wejście na stronę :

https://budzetobywatelski.kielce.eu/glosowanie-budzet-2017.html

instruktaż - film

wpisanie danych (koniecznie adres zamieszkania w mieście KIELCE) i zaznaczenie projektu D05 (jest to piąta pozycja na liście)

lub poprzez karty do głosowania (załącznik) zaznaczając X nasz projekt D05. Wypełnione karty przynosicie do szkoły do nauczycieli WF.

Będziemy mieć dwa stałe punkty w kieleckich galeriach handlowych, również w szkole będą dostępne karty do głosowania.

Do pobrania jest również karta głosowania: budżet_obywatelski

 

Dodatkowe informacje