• 17wrzesien1939

Zachęcamy wszystkich Państwa do zapoznania się z raportem z ewaluacji zewnętrznej, który ostępny jest w załączniku: Raport z ewaluacji zewnętrznej w ZSE

Uwaga absolwenci przystępujący do egzaminu maturalnego po raz trzeci.

Dowód wniesienia opłaty za egzamin maturalny wraz z załącznikiem 26a absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej, natomiast kopię dostarcza do wicedyrektora szkoły (do końca stycznia)

Niewniesienie opłaty maturalnej  skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu.

Okres świąt Bożego Narodzenia to czas pełen radości, piękna i magii . Czas spełniania marzeń i okazywania sobie  miłości. To w te dni, kiedy iskrzą się lampki choinkowe, odkrywamy sens życia. Ze świętami związane są różnorakie  tradycje, a jedną z nich są jasełka i  wspólne kolędowanie.

 Bożonarodzeniowa  tradycja kultywowana jest także  w Zespole Szkół Elektrycznych.  Uroczystości, mające na celu wprowadzenie braci szkolnej w magiczny czas świąt, rozpoczęły się  22 grudnia 2017r.  W godzinach popołudniowych   zaproszeni goście, dyrekcja oraz nauczyciele spotkali się w internacie ZSE. Na początku uroczystości głos zabrał Pan dyrektor, mgr Władysław Zaucha, przywitał wszystkich, a następnie złożył serdeczne życzenia, aby okres świąt był czasem spokoju, odpoczynku, dostrzeżenia tego, co ważne w życiu.

Ciekawym punktem programu był spektakl przygotowany przez uczniów klas I-III  pod opieką Pań Bożeny Nowak i  Beaty Ślusarczyk- Mołdoch. Młodzi artyści wcielili się w bohaterów utworu Karola Dickensa pt. „Opowieść wigilijna”. Następnie dzięki lekturze Ewangelii przypomnieliśmy sobie istotę cudu, jakim było narodzenie Chrystusa. Później przyszedł czas na wspólne kolędowanie oraz poczęstunek. Wszyscy goście byli pod wrażeniem wspaniałej uroczystości. Pan dyrektor  podziękował uczniom i nauczycielom za trud włożony w przygotowanie tak pięknej uroczystości.  Wzruszenie i radość  wypełniły serca wszystkich gości, a  atmosfera wzajemnej serdeczności i dobroci zagościły w murach ZSE.

Komisja rekrutacyjna projektu „ELEKTRYK szkoła zawodowych kompetencji” informuje w sprawie Szkolenia SEP + egzamin kwalifikacyjny.

Zostały utworzone listy z podziałem na grupy i terminy. Wszelkie zmiany w przynależności do grup mogą nastąpić za obopólną zgodą uczniów zainteresowanych zmianą. Rezygnację udziału w kursie prosimy zgłaszać do pani Agnieszki Marciniewskiej do 12 stycznia 2018r.

Dodatkowe informacje