• Slider_gimnazjum1
  • Slider_gimnazjum2
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20 zainauguruje Msza Święta 02.09.2019 o godz.8.30 w kościele św.Wojciecha. Dalszy ciąg uroczystości odbędzie się o godz.09:30  według porządku: klasy I spotykają się na boisku szkolnym, pozostałe klasy w przydzielonych salach.
Serdecznie zapraszamy rodziców, uczniów,  i nauczycieli.
 
 

Zapraszamy na obowiązkowe zebranie z rodzicami uczniów klas pierwszych, których dzieci uzyskały miejsce w Internacie zebranie odbędzie się w niedzielę 1 września 2019 r. o godzinie 15.00 

Kierownik internatu
Wychowawcy
 
Kwaterowanie młodzieży rozpocznie się o godzinie 16.00

Uczniowie zakwalifikowani do klas pierwszych wraz z oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej zobowiązani są złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Elektrycznych otrzymaną od pani pielęgniarki szkolną Kartę Zdrowia Ucznia.

Karta powinna być dostarczona w zaklejonej kopercie z pieczątką placówki wydającej ją.

Na kopercie uczeń zobowiązany jest nanieść następujące dane:

* swoje  imię i nazwisko

*numer pesel + datę urodzenia

* imię i nazwisko rodziców/ rodzica/ opiekuna prawnego wraz z aktywnym numerem telefonu

* aktualny adres zamieszkania

*w sytuacji problemu zdrowotnego ucznia informację tę należy przekazać do gabinetu medycznego - pokój nr 10.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach odbędzie się, 19 czerwca 2019r. o godzinie 9.00.

Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Dodatkowe informacje