• WiFi_Slider

16.00 spotkanie rodziców uczniów klas I z wychowawcami i dyrekcją szkoły (świetlica)

16:30  spotkanie rodziców z wychowawcami w przydzielonych salach

17.15 spotkanie wychowawców i komitetu studniówkowego w sali 204

17.15 spotkanie dyrekcji z  przedstawicielami  Rady Rodziców ZSE w sali 13

 
 

Wyprawka szkolna 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, obejmie się uczniów:

  1. słabowidzących,
  2. niesłyszących,
  3. słabosłyszących,
  4. niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  1. niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  2. niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  3. autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  4. niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej od 1do 7.

załączniki do pobrania: Wniosek;   Wyprawka szkolna LID;   Wyprawka szkolna na rok szkolny 2018_19

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19 zainauguruje Msza Święta 03.09.2018 o godz.9.00 w kościele św.Wojciecha. Dalszy ciąg uroczystości odbędzie się o godz.10:00  według porządku: klasy I spotykają się w sali gimnastycznej, pozostałe w przydzielonych salach.
Serdecznie zapraszamy rodziców, uczniów,  i nauczycieli.
 
Wicedyrektor

Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2019 roku przez uczniów/słuchaczy/absolwentów do 09 września 2018 r.

Dodatkowe informacje