• Slider_11Listopada

W dniu 19.03.2018 r. odbył się KONKURS WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH przeznaczony dla uczniów klas I-III.  Druga edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. W tym roku szkolnym krajem przewodnim została AUSTRIA. Konkurs ten stanowi pewnego rodzaju innowację, gdyż łączy w sobie trzy dziedziny nauki. Zadaniem młodzieży było udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania testowe z zakresu historii, geografii i  kultury Niemiec. Uczniowie otrzymali opracowane w tym celu materiały, zawierające treści dot. realioznawstwa Austrii.  Mieli okazję  poznać bliżej ten  kraj-  nie tylko jego bogatą historię i  zabytki, ale też święta, tradycje czy zwyczaje mieszkańców. Pozyskali wiedzę o kulturze tego kraju - muzyce, sporcie oraz słynnych osobach znanych od wieków na całym świecie. Szczególnym punktem konkursu była kuchnia austriacka. Uczniowie wykazali się niesamowitym talentem kulinarnym, przygotowując potrawy z regionów Austrii. Zadaniu temu poświęcili wiele czasu i wysiłku, dbając o smak i estetykę potraw. Starania młodych kucharzy doceniła Dyrekcja szkoły podczas wspólnej degustacji.

Dn. 10.04.2018r. uczniowie klasy 2h i 3b pod opieką p. Katarzyny Ciszewskiej wzięli udział w Marszu Katyńskim. Został on zorganizowany przez Stowarzyszenie „Kielecka Rodzina Katyńska” i Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach. Oddaliśmy hołd oficerom Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszom policji zamordowanym z rozkazu Stalina w 1940r. Ludzie ci stanowili elitę polskiego społeczeństwa, którą władze radzieckie traktowały jako zagrożenie dla planów sowietyzacji Polski. Zostali zabici strzałem w tył głowy, a ich groby znajdują się m.in. w Katyniu, Charkowie, Miednoje, Bykowni. Młodzi powinni pamiętać o historii, bo jak powiedział Józef Piłsudski „Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.

6 kwietnia 2018 r. odbyła się wycieczka do Warszawy uczniów ZSE, którzy odnieśli sukcesy w nauce, sporcie lub wykazali zaangażowanie w działalność o charakterze charytatywnym. Jak co roku, zgodnie z tradycją naszej szkoły, uczniowie wraz z opiekunami złożyli kwiaty na grobie patrona, Ryszarda Kaczorowskiego w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej. Na grobie Ryszarda Kaczorowskiego złożony został także wieniec przekazany za naszym pośrednictwem przez Pana Prezydenta Wojciecha Lubawskiego oraz społeczność Kielc.

Dalszy program wyjazdu obejmował zwiedzanie miejsc ważnych historycznie w Warszawie, w towarzystwie pani przewodniczki, Karoliny Paczyńskiej. Najpierw odwiedziliśmy Muzeum Katyńskie, które jest pierwszą w świecie placówką martyrologiczno – muzealno – badawczą dokumentującą zbrodnię katyńską, popełnioną na 22 tysiącach jeńców i więźniów przetrzymywanych w latach 1939 – 1940 w sowieckich obozach i więzieniach. Największe wrażenie na uczestnikach wycieczki zrobiła ekspozycja relikwii katyńskich złożona z 3000 artefaktów wydobytych w trakcie prac ekshumacyjnych w latach 1991–2011 w Katyniu, Charkowie, Miednoje i Bykowni.

Następnie udaliśmy się na Stare Miasto i obejrzeliśmy wystawę multimedialną  „Zniszczenie i odbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie”, która opowiadała o losach Zamku w okresie świetności, w czasie II wojny światowej oraz podczas odbudowy i w czasach współczesnych.

Potem młodzież ZSE oraz opiekunowie odwiedzili Cmentarz Wojskowy na Powązkach - zobaczyliśmy kwaterę Batalionu „Zośka”, Dolinkę Katyńską oraz pomnik Gloria Victis.

Wycieczka była bardzo udana i pouczająca, a piękna pogoda towarzyszyła uczestnikom aż do powrotu do Kielc. Opiekę nad uczniami sprawowali: Teodozja Dymek, Anna Ilcewicz-Golda, Daniel Wicherski oraz p. dyrektor Małgorzata Paprocka-Woć.

Dziękujemy firmie KH-KIPPER, która współfinansowała naszą patriotyczną wycieczkę.

Rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jest on skierowany do ok.  140 uczniów w zawodach: technik elektronik (Technikum nr 4), monter – elektronik (Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4) oraz elektronik (Branżowa Szkoła I stopnia nr 4) oraz 10 nauczycieli kształcenia zawodowego.

Czas trwania: 01.03.2018r. – 29.02.2020r.

Celem projektu jest wzrost umiejętności zawodowych przez realizację szkoleń, zajęć dodatkowych, warsztatów, praktyk i staży zawodowych o wysokim standardzie kształcenia oraz rozbudowa zaplecza technicznego kształcenia praktycznego w ZSE.

Więcej informacji w zakładce: PROGRAMY UNIJNE - RPOWŚ

Dodatkowe informacje