• WiFi_Slider

Po raz czwarty nasza szkoła wzięła udział w Tygodniu Konstytucyjnym, zorganizowanym przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy. Celem akcji edukacyjnej było zwrócenie uwagi uczniów na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji oraz roli sądów w procesie ochrony praw i wolności. Warsztaty z uczniami kl. 3c prowadziła mec. Agnieszka Szufel – Figurska.

Starajmy się pamiętać wypowiedź prof. Ewy Łętowskiej, długoletniego Rzecznika Praw Obywatelskich, sprawującej nadzór merytoryczny nad tym ogólnopolskim wydarzeniem, która stwierdziła: Dlatego tak, jak się prowadzi dzieci szkolne do muzeum czy na koncert, tak samo powinno się przybliżać im prawo. I uczyć, że z natury rzeczy przeznaczone jest ono do funkcjonowania w świecie, który nie jest doskonały…”. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców oraz prawnych opiekunów na spotkanie z wychowawcami oraz nauczycielami ZSE.

Spotkanie odbędzie się 13 listopada 2017 o godz.16.30

Przedmiotem spotkania będzie: poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów) o postępach oraz wynikach w nauce i zachowaniu uczniów od ostatniej wywiadówki, pochwały i uwagi, omówienie bieżących spraw nurtujących wychowawcę i rodziców, sprawy różne.

W dniach 4 -6. października 2017 r. klasa II B wraz z opiekunami: Bożeną Nowak i Beatą Ślusarczyk- Mołdoch była na wycieczce w Zakopanem i Krakowie. Stolica polskich Tatr przywitała nas słoneczną pogodą i porywistym wiatrem. W pierwszym dniu zwiedziliśmy Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie. Pani przewodnik przeniosła nas w niezwykle barwną epokę Młodej Polski, opowiadając o meandrach życia poety. Następnie Szlakiem Papieskim przeszliśmy na Gubałówkę. Wieczorem spotkaliśmy się z góralską gawędziarką, która posługując się gwarą, opowiedziała nam o początkach osadnictwa na Podhalu. Śmiechu było dużo, ponieważ uczestniczyliśmy w improwizowanych przez panią scenkach.

Komisja rekrutacyjna projektu ELEKTRYK szkoła zawodowych kompetencji informuje o wynikach rekrutacji na szkolenie SEP oraz egzamin kwalifikacyjny.

Prosimy zgłaszać się do pani Agnieszki Marciniewskiej  do dnia 17 listopada w celu potwierdzenia udziału w szkoleniu oraz ustalenia terminu szkolenia.

Dodatkowe informacje