• Slider_matura
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19 zainauguruje Msza Święta 03.09.2018 o godz.9.00 w kościele św.Wojciecha. Dalszy ciąg uroczystości odbędzie się o godz.10:00  według porządku: klasy I spotykają się w sali gimnastycznej, pozostałe w przydzielonych salach.
Serdecznie zapraszamy rodziców, uczniów,  i nauczycieli.
 
Wicedyrektor

Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2019 roku przez uczniów/słuchaczy/absolwentów do 09 września 2018 r.

W związku z prowadzonymi pracami budowlanymi obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na teren szkoły od strony boiska ( parking nie funkcjonuje).

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej, pod warunkiem że:
a). przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony oraz
b). przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.
 
• Egzamin maturalny w terminie poprawkowym – część pisemna 21 sierpnia godz.9:00 (należy zgłosić się z dowodem osobistym o 8:30)
• Egzamin maturalny w terminie poprawkowym – część ustna  22 sierpnia godz.11:00.

Dodatkowe informacje