• Slider_13_grudnia

W dniu 20.03.2018r. uczniowie klas: 3C wraz z wychowawcą panią I. Kubicz, 3G wraz z wychowawcą panem T. Scendo, 3D, 3F wzięli udział w wycieczce przedmiotowej zorganizowanej przez panią  Małgorzatę Łatkowską do Centrum Nauki i Techniki w Łodzi, następnie zwiedzili Wystawę Leonardo da Vinci – Energia Umysłu .

    W Centrum Nauki i Techniki znajdującym się w odnowionej zabytkowej elektrociepłowni uczestnicy wycieczki poznali zagadnienia z różnych dziedzin nauki korzystając z instalacji  interaktywnych i multimedialnych.

   Uczniowie ,,wędrowali‘’ ścieżkami edukacyjnymi dostarczającymi  wiedzy z zakresu ,,Przetwarzania energii‘’, „rozwoju wiedzy i cywilizacji’’ oraz zagadnień „mikro i makroświata‘’. Wystawa „Leonardo da Vinci” to historyczne modele, interaktywne instalacje oraz filmy tematycznie związane z działalnością Leonarda da Vinci jako naukowca, wynalazcy i inżyniera.

Autorem zdjęć z wycieczki  jest pan Sławomir Mazur - Galeria.

Msza święta w intencji maturzystów ZSE w Kielcach o boże błogosławieństwo i światło Ducha Świętego  podczas egzaminów maturalnych zostanie odprawiona 02.05.2018 r. (środa) o godz. 7:00 w Sanktuarium na Jasnej Górze.

Z modlitewną pamięcią, Kustosz Sanktuarium Jasnogórskiego

8 uczniów naszej szkoły wzięło udział w pierwszym etapie Konkursu Geoinformatycznego organizowanego przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. 3 uczniów (tj. Piotr Wieczorek kl. 2D, Krzysztof Wikło kl. 3F oraz Weronika Żak kl. 2D) zakwalifikowało się do II etapu.

Celem Konkursu jest rozpropagowanie kierunku studiów „Geoinformatyka”, poszerzenie wiedzy i rozwijanie zainteresowań w zakresie geoinformatyki oraz technologii geoinformacyjnych wśród uczniów szkół średnich.

Konkurs ma na celu wyłonienie uczniów szkół średnich uzdolnionych w zakresie informatyki oraz zainteresowanych własnym rozwojem w zakresie jednego z niezwykle interesujących obszarów jej zastosowań tj. w dziedzinie geoinformacji. 

Pierwszy etap miał charakter internetowy i był skierowany do wszystkich uczniów na terenie Polski.

Zwycięzcy Konkursu zostaną przyjęci na studia inżynierskie I stopnia na kierunek Geoinformatyka realizowany na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Ponadto dla uczestników przewidziane są dodatkowe atrakcyjne nagrody.

Opiekun  grupy: Tomasz Baron

Dnia  14.03.2018r uczniowie naszej szkoły:

Patryk Pacak klasa 1C, Piotr Wieczorek klasa 2D, Wojciech Stochmal klasa 2D, Jakub Stępniewski klasa 2D, Jakub Al-Khalili klasa 3D, Michał Kumór klasa 4D, Bartłomiej Makos klasa 4D, Murzynowski Wiktor  klasa 4F, pod opieką Ilony Gołębiowskiej wybrali się na Pierwszy Świętokrzyski Test z Informatyki.

Projekt to przedsięwzięcie realizowane przez Kielecki Park Technologiczny wspólnie z Politechniką Świętokrzyską. Patronat nad wydarzeniem objęli: Wojewoda Świętokrzyski, Prezydent Miasta Kielce i Świętokrzyski Kuratora Oświaty.  
W teście wzięli udział uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci z województwa świętokrzyskiego. Uczniowie odpowiadali na 45 pytań. Zakres tematyczny obejmował następujące zagadnienia: eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, lokalne sieci komputerowe i zarządzanie sieciami, użytkowanie pakietu biurowego oraz programowanie, tworzenie i administrowanie stron internetowych.
Nasz uczeń  Jakub Al-Khalili z klasy 3D jest laureatem 3 miejsca w kategorii uczniowskiej. Gratulujemy!!!

Zdjęcia z testu

Dodatkowe informacje