83 rocznica Zbrodni Katyńskiej


Wiosną 1940 r. na polecenie najwyższych władz Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich zamordowano około 22 tysięcy polskich obywateli. Symbolem tej zbrodni stała się miejscowość Katyń koło Smoleńska, gdzie odnaleziono pierwsze groby zamordowanych. Ofiarą zbrodni padli chronieni prawem międzynarodowym jeńcy wojenni, wzięci do niewoli po agresji sowieckiej na Polskę.

Aby przypomnieć młodzieży wydarzenia związane z tą jedną z największych tragedii narodu polskiego, szkolę odwiedził historyk z Instytutu Pamięci Narodowej p. Marek Jończyk. We wtorek 14 marca, w świetlicy szkolnej, wygłosił prelekcję, w czasie której omówił genezę i przebieg wydarzeń. Przedstawił też sylwetki osób związanych z ziemią kielecką, którym nie dane było wrócić po wojnie w rodzinne strony.

Jednocześnie młodzi ludzie i pracownicy szkoły, zostali zaproszeni do zwiedzania wystawy „Zbrodnia Katyńska”, którą będzie w szkole do końca marca.

Spotkanie zorganizowała p. Katarzyna Ciszewska