AKCJA CHARYTATYWNA „MIŚ NA KRAŃCACH ŚWIATA”

UWAGA!!!

AKCJA CHARYTATYWNA „MIŚ NA KRAŃCACH ŚWIATA”
ZBIERAMY MASKOTKI I SKAKANKI DLA DZIECI Z KAMERUNU

TERMIN: do 30 września
MIEJSCE ZBIÓRKI: korytarz na I piętrze, koło gabloty SU (oznakowane pudełka)
ZABAWKI MOGĄ BYĆ UŻYWANE, ALE CZYSTE I NIEZNISZCZONE

SU 🙂