„Akredytowane projekty praktyk zawodowych ZSE w Kielcach”

Projekt KA121-VET: Akredytowane projekty praktyk zawodowych ZSE w Kielcach

Nr. Projektu: 2023-1-PL01-KA121-VET-000121738

Finansowanie: Unia Europejska, program Erasmus+

Strona facebook projektu:

https://www.facebook.com/profile.php?id=61556940165437

Partner zagraniczny:

Casa da Educação – Sapere Aude

Address: Praça Dr. Francisco Sá Carneiro 11, 1º Esq.

1000-160 Lisboa, PORTUGAL

Cele projektu:

  1. Podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów w celu zwiększenia ich atrakcyjności na rynku pracy. (wzrost wiedzy, umiejętności i zmiana postawy w stosunku do nauczanego zawodu).
  2. Zwiększenie współpracy z instytucjami zagranicznymi oferującymi nowoczesne praktyki i kursy zawodowe w celu podniesienia atrakcyjności i wymiaru europejskiego szkoły.
  3. Podniesienie kompetencji językowych uczestników mobilności, uczniów i nauczycieli w zakresie języka angielskiego i słownictwa zawodowego.
  4. Wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach.
  5. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z mniejszymi możliwościami, z terenów wiejskich lub rodzin rozbitych.

Miejsce odbywania mobilności uczniów: Lizbona, Portugalia

Opis mobilności zawodowej uczniów:

W ramach otrzymanej akredytacji Erasmus+ w sektorze Kształcenia i szkolenia zawodowe na lata 2021-2027 ZSE realizuje zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów naszej szkoły.

W marcu 2024 grupa 20 uczniów z klas o profilu: technik elektryk, technik elektronik i technik informatyk wyjechała na dwutygodniowe praktyki zawodowe do Portugalii. Opiekunami grupy były nauczycielki Anna Jarosińska i Bożena Legenc.

Uczniowie odbyli praktyki zawodowe w firmach na terenie Lizbony. Oprócz praktyk mieli też bogaty program szkoleniowo- kulturowy, zwiedzili wiele miejsc, np. Sintrę, Obidos, Fatimę, Nazare, Cabo da Roca i oczywiście zabytki przepięknej Lizbony, stolicy Portugalii.

Dużo przygód i konieczność poradzenia sobie w obcym kraju wyzwoliła w naszych uczniach olbrzymie pokłady energii, wzmocniła więzi koleżeńskie oraz współpracę w grupie. Pełni wrażeń i niezapomnianych wspomnień wrócili do Polski.