Czytamy z Sercem

W ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w dniu 4 października nauczyciel bibliotekarz wraz z panią Dorotą Adamczyk i jej klasą 3 D zorganizowały akcję sportowo – biblioteczną: „Czytamy z Sercem”.  Młodzież aktywnie uczestniczyła w warsztatach promujących czytelnictwo i poszerzające wiedzę o sercu. Powiedzenie “Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”, jest bardzo adekwatne do naszej akcji. Zadaniem uczestników tego wydarzenia było: odczytanie informacji dotyczących profilaktyki chorób serca — jego budową, funkcjonowaniem, symboliką. Uczniowie zapoznali się z tematyką związana z głośnym czytaniem. Pod okiem szkolnej pielęgniarki uczniowie mogli zmierzyć sobie tętno. Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze. Młodzież bardzo chętnie uczestniczyła w przygotowanych dla nich zadaniach oraz wykazywała się dużą wiedzą o prawidłowym odżywianiu i dbaniu o zdrowie i swoją kondycję fizyczną.