Czytanie ze zrozumieniem w języku angielskim dla klas pierwszych – IX edycja

W dniu 24 listopada b.r. wybrani uczniowie klas pierwszych przystąpili do pierwszego etapu cyklicznego konkursu na czytanie ze zrozumieniem w języku angielskim. Uczestnicy mieli za zadanie wykonać 5 zadań w ciągu 45 minut. Zadania polegały, między innymi, na przeczytaniu tekstów i dopasowaniu nagłówków do poszczególnych paragrafów, wyborze właściwej odpowiedzi z czterech podanych, czy też przyporządkowaniu właściwych zdań do podanych informacji. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań można było maksymalnie otrzymać 35 punktów. Uczniowie z największą ilością punktów, przechodzą do drugiego etapu konkursu – do finału, który odbędzie się w drugim semestrze tego roku szkolnego.

Oto laureaci:

1. Binkowski Daniel 1D 34 pkt

2. Raus Jakub 1F 33 pkt

3. Michta Wiktor 1D 33 pkt

4. Kraska Mateusz 1E 32 pkt

5. Wierzbicki Karol 1A 32 pkt

6. Skłodowski Konrad 1C 32 pkt

7. Iwański Jakub 1D 31 pkt

8. Grochowina Daniel 1F 31 pkt

9. Gredka Nikodem 1E 31 pkt

Pełna lista wyników konkursu znajduje się na trzecim piętrze w gablocie w pobliżu sal językowych 301-302.

Gratulacje dla wszystkich uczestników konkursu, a w szczególności jego laureatów!!!

Organizatorki konkursu: Anna Ilewicz-Golda, Agnieszka Rożniakowska-Gościniewicz