Deklaracje maturalne 2021/22

Uczniowie klas czwartych planujących zdawać egzamin maturalny zobowiązani są do wypełnienia deklaracji maturalnej w nieprzekraczalnym terminie do 29.09.2021. Należy mieć ze sobą dokument tożsamości z numerem Pesel – obecność obowiązkowa!.

pobieramy załącznik na pulpit z deklaracją następnie otwieramy go w edytorze tekstu i wypełniamy w obecności nauczyciela w wyznaczonym dla każdej klasy IV terminie, który będzie podany przez wychowawcę oraz wysłany na szkolną pocztę. Deklaracja jest wstępnie uzupełniona, ale indywidualne zmiany należy skonsultować z nauczycielem.

Deklaracje wypełniamy w salach 201 i 312.