Działanie zrealizowane przez SU w roku szkolnym 2021/ 2022:

Kiermasz używanych podręczników– w okresie od 8- 17.09.2021r.

Wybory przewodniczącego SU- głosowanie odbyło się w ramach godzin wychowawczych w dniach od 29.09.- 1.10.’21r. Prawo do głosowania mieli wszyscy uczniowie ZSE- oddano łącznie 799 głosów. Spośród 6 kandydatów, najwięcej głosów uzyskali:

  1. Karol Jończyk kl. 3G- 204 głosy
  2. Patrycja Stępień kl. 2C- 176 głosów
  3. Dominik Gawęcki kl. 3D- 153 głosy

W związku z powyższym przewodniczącym SU ZSE w kadencji 2021/2022 został Karol Jończyk z kl. 3G.

Integracja klas pierwszych- w formie „gry miejskiej”- w wybranym przez siebie dniu, klasa miała za zadanie pokonać, wylosowaną wcześniej trasę na terenie miasta i „zaliczyć” konkretne miejsca. Dodatkowym zadaniem było rozwiązanie Quizu Wiedzy o Kielcach.

„Korona Kielce” w Elektryku- 20.10.’21r., z inicjatywy zespołu do spraw promocji szkoły, odbyło się spotkanie uczniów ZSE z piłkarzami kieleckiego klubu „Korona”- naszymi gośćmi byli p. Jacek Kiełb i p. Jakub Osobiński.

Spotkanie z wolontariuszami z Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA- Poland- oddział Kielce- odbyło się 1.12.‘21r. z inicjatywy SU, we współpracy z nauczycielem wf- p. A. Mroczkiem. Tematem zajęć była profilaktyka chorób nowotworowych (rak piersi, rak jąder) oraz zagrożenia związane z zakażeniem wirusem HIV.

„Mikołajki w Elektryku” i akcja czapka Mikołaja 😉

Akcja „Puszka dla Puszka”– zbiórka karmy dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt              w Dyminach- zebraliśmy 65,59kg karmy dla psów oraz 15,11 kg- dla kotów, w sumie 80,7kg “jedzonka” (przekazane 15.12.’21).

Akcja „Góra Grosza”- zbiórka monet 1, 2 i 5- groszowych w ramach ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom, z przeznaczeniem na pomoc dla dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych. Zebraliśmy ponad 34 kg monet o wartości 465,79zł.

Szczegółowe informacje o akcji: www.towarzystwonaszdom.pl

„Elektryk” dla Ukrainy- od początku marca trwała akcja zbiórki artykułów pierwszej potrzeby dla ogarniętej wojną Ukrainy. Zebraliśmy środki opatrunkowe i medyczne, środki higieny osobistej, kosmetyki, artykuły spożywcze. Część zebranych rzeczy dotarła bezpośrednio na granicę, część rozdysponowano tu, na miejscu, na potrzeby rodzin ukraińskich, które dotarły do Kielc lub okolic. Dary przekazaliśmy również do punktu pomocy dla uchodźców z Ukrainy, przy ul. Paderewskiego.

Zbiórka szkolna miała charakter całkowicie dobrowolny.

Wiosenny Turniej „Państwa- Miasta”- odbył się w dniach 28- 29.03.’22, z udziałem reprezentacji 20 klas. Turniej przebiegał w 3 etapach. Ostatecznie w finale znalazły się zespoły z klas: 3Gg zajmując I miejsce, 3D- II miejsce i 3Eg- III miejsce.

Szkolny konkurs na plakat „Kartka z kalendarza”-  zadaniem uczestników było

stworzenie plakatu- własnej Kartki z kalendarza, a na niej (w formie rysunku, malunku, naklejek, tekstu) wszystko to, co dla nich w danym dniu istotne, ważne, godne upamiętnienia.

W ocenie prac uwzględniono pomysłowość i kreatywność autorów.

„Dzień Klapka w Elektryku”- na Prima Aprilis 1 kwietnia.

Udział  przedstawicieli  SU w spotkaniu dla młodzieży szkół ponadpodstawowych „Świętokrzyskie dla Młodych- Młodzi dla Świętokrzyskiego. Rozwój i kariera ze wsparciem eurofunduszy 2021- 2027”- spotkanie odbyło się 24.05. z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Uczniowie pozyskali informacje na temat możliwości, które oferuje w naszym regionie system edukacyjny i rynek pracy, z wykorzystaniem funduszy europejskich.

Święto Elektryka i Informatyka- 13 czerwca- na ten dzień SU zaproponował:

Turniej „Państwa-Miasta” dla klas pierwszych, a dla wszystkich zainteresowanych uczniów „planszówki” w tzw. Strefie Gier oraz Pokaz Talentów.

Wytypowanie kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów- 21.06. SU zgłosił kandydatów do Stypendium Prezesa RM. Wśród uczniów technikum po gimnazjum kandydatem został  uczeń klasy 3Bg- Tomasz Bujak  ze średnią ocen 5,15, a w klasach po szkole podstawowej- uczeń klasy 3C- Aleksander Ziembicki ze średnią 5,65.

Uczniowie spełniają podstawowy warunek wynikający z ustawy o systemie oświaty (art. 90h ust. 2)- w roku szkolnym 2021/ 2022 uzyskali najwyższą, w danej szkole, średnią ocen.

————————————————————————————————————-

Poza tym, w bieżącym roku szkolnym, przedstawiciele SU wzięli udział w następujących uroczystościach i imprezach szkolnych:

  • ślubowanie klas 1 podczas Święta Szkoły
  • akcja „Przerwa na czytanie” zorganizowana przez Bibliotekę szkolną
  • „Giełda Szkół” w CKZ
  • pożegnanie maturzystów.

Pisma i petycje złożone przez SU do Dyrekcji Szkoły:

  • o skrócenie lekcji w dniu 29.10.’21 (przed dniem Wszystkich Świętych)
  • o zgodę na organizację Wigilii klasowych w trybie stacjonarnym w dniu 17.12. ‘21
  • o skrócenie lekcji w dniu 13.04.’22 (w okresie Wielkiego Tygodnia).

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych działań SU publikowano na bieżąco na stronie szkoły.