Dzień Statystyki Polskiej

Co roku 9 marca obchodzimy Dzień Statystyki Polskiej, ustanowiony przez Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk. Ta data upamiętnia przeprowadzoną w  1789 r. sesję Sejmu Czteroletniego, podczas której podjęto decyzję o przeprowadzeniu pierwszego powszechnego spisu ludności na terytorium Rzeczpospolitej Obojga Narodów pod nazwą „Lustracja dymów i podanie ludności”.

Celem obchodów Dnia Polskiej Statystyki jest promocja i popularyzacja statystyki jako nauki oraz statystyki publicznej. Dzień ten stanowi również wyraz uznania dla statystyków za ich wkład w opracowanie i udostępnianie danych statystycznych stanowiących podstawę dla wielu decyzji podejmowanych przez Rząd, podmioty gospodarcze i lokalne wspólnoty.

A oto kilka aspektów naszej szkoły w opracowaniu statystycznym:

Iwona Kłos