Erasmus+, wizyta przygotowawcza w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów kieleckiego Zespołu Szkół Elektrycznych”

W dniach od 27-30.08.2022  odbyła się wizyta przygotowawcza dyrektora szkoły Władysława Zauchy  i koordynatorki projektu Bożeny Legenc w firmach: Euromind oraz V-ART, w Sevilli, Hiszpania.  W firmach tych w październiku uczniowie naszej szkoły będą odbywali praktyki. Wizyta była bardzo owocna, omówiono program praktyk oraz sprawy związane z zakwaterowaniem, budżetem i logistyką pobytu uczestników projektu w Hiszpanii. Uczniowie będą odbywali praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+, projekt nr 2021-1-PL01-KA122-VET-000016369