Etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”

W dniu 23 kwietnia 2022 roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach przeprowadził regionalny konkursu wiedzy Państwowej Inspekcji Pracy pod nazwą „Poznaj swoje prawa w pracy” . Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Nasza Szkoła -Zespół Szkół Elektrycznych jako jedyna reprezentowała miasto Kielce. W gronie finalistów etapu regionalnego znaleźli się uczniowie klasy IV I Jakub Gronostaj i Bartłomiej Kiniorski.

Gratulujemy Uczniom naprawdę rozległej wiedzy z zakresu prawa pracy i mamy nadzieję , że dyplomy , które uzyskali z PIP pozwolą bardziej świadomie w przyszłości poruszać się po rynku pracy.

W etapie regionalnym konkursu uczestniczyło ponad 30 uczniów reprezentujących 16 szkół z terenu województwa świętokrzyskiego. W etapie regionalnym uczniowie rozwiązywali test wiedzy składający się z 35 pytań, w tym 25 to pytania z jednokrotnymi odpowiedziami, a 10 z wielokrotnymi odpowiedziami.

Konkurs nadzorowała Komisja Konkursowa powołana przez Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach spośród organizatorów i instytucji współpracujących, w składzie:

Tomasz Barański – nadinspektor pracy OIP Kielce – przewodniczący Komisji,
Ewa Pietraszek – przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Kielcach – członek Komisji,
Paweł Ruciński – młodszy specjalista OIP Kielce – członek Komisji,
Stanisław Golmento – główny specjalista OIP Kielce – członek Komisji.