Hotele Dla Owadów

We czwartek 18 kwietnia 2024r. , podsumowaliśmy szkolny konkurs „Hotele dla owadów – dbamy o zapylacze”. Konkurs zorganizowany przez Klub Ekologiczny,  był dedykowany dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych , od klas pierwszych do czwartych. Do konkursu przystąpiło 24 uczniów. Ich zadaniem było zbudować hotel dla owadów zapylających rośliny. Uczestnicy konkursu poradzili sobie świetnie, zaprojektowali i zbudowali domki dla owadów i zapoznali się z wymogami ich mieszkańców. Wszystkie prace spełniały wymogi małych lokatorów, a ich autorzy wykazali się niezwykłą pomysłowością. Jury w składzie Pani mgr Eliza Hłasko – pracownik Parków Krajobrazowych i Pani mgr Iwona Łodo przedstawiciel Związku Pszczelarzy Polskich, miały trudne zadanie, żeby wyłonić zwycięzców.

Pierwsze miejsce otrzymała uczennica z klasy 2g Kamila Dziedzic

Drugie miejsce uczniowie z klasy 2c Stanisław Łukawski  i Michał Cieślik

 Trzecie miejsce uczniowie Karol Nieznalski z klasy 2e, Dawid Strzelecki z klasy 1d , Dominik Ogórek z klasy 1h.

Wszyscy pozostali uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia. Po rozdaniu nagród  i dyplomów wysłuchaliśmy krótkiego wykładu Pani Iwony Łodo, popartego slajdami.

Uczestnicy konkursu wezmą udział w warsztatach ekologicznych zorganizowanych przez pracowników Parków Krajobrazowych. Hotele dla owadów zostaną zamontowane obok szkoły i w wielu innych miejscach naszego miasta.

Dbając o zapylacze dbamy o przyszłość naszej planety! 

Koordynatorzy konkursu

Aneta Kutnowska

Urszula Orkisz-Wiącek