INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 W ,,ELEKTRYKU’’

Klasy I

Rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się na boisku szkolnym o godz.9:30 

(w razie niepogody w salach), następnie uczniowie udadzą się na spotkania z wychowawcami w przydzielonych  salach szkolnych.

Listy uczniów poszczególnych klas wywieszone będą w na drzwiach wejściowych.

Klasy II-IV

Rok szkolny rozpocznie się o godz.9:30 w przydzielonych salach, gdzie na uczniów czekać będą wychowawcy.

PRZYDZIAŁ SAL NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/23

KLASASALA
1A310
1B22W
1C206
1D108
1E105
1F201
1G110
1H104
1I205
1 J202
1K107
2A13
2B106
2C211
2D304
2E303
2F305
2G204
3A203
3B207
3C210
3D308
3E19W
4A212
4B15W
4C103
4D209
4E09
4F16W
4G23W
4 Ag12W
4 Bg14W
4 Cg101
4 Dg112
4 Eg18W
4Fg25W
4Gg313
1Z111
2Z302
3Z26W