• Slider_szkola

SZANOWNI  PRZEGLĄDACZE STRONKI Z DORADZTWA ZAWODOWEGO ….

POLECAM NOWE STRONKI DLA LEPSZEJ ORIENTACJI W TEMACIE ZAWODOZNAWSTWA.

W naszej Szkole od 10 września 2020 można skorzystać z konsultacji w zakresie doradztwa zawodowego . Spotkania mogą odbywać się w czwartki od godziny 15.15 do godziny 16.00 w sali 304. Mają one  charakter indywidualnej konsultacji wcześnej umówionej z doradcą (mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście np. . na przerwach lekcyjnych).

Na rozmowy o preferencjach zawodowo- edukacyjnych   zapraszam również Rodziców uczniów  -szczególnie  tych z klas I-szych.

Agnieszka Jachym

W ZWIĄZKU Z NIEPLANOWANĄ PRZERWĄ W STACJONARNEJ PRACY SZKOŁY UDOSTĘPNIAM PONIŻEJ LINK DO PAKIETU EDUKACYJNO –ZAWODOWEGO.  MOŻECIE SMODZIELNIE OKREŚLIĆ PRAWIE PROFESJONALNIE WŁASNE PREDYSPOZYCJE EDUKACYJNO ZAWODOWE. WYNIKI MOŻNA WYDRUKOWAĆ, ZAPISAĆ I W SPRZYJAJĄCYCH OKOLICZNOŚCIACH MOŻEMY JE RAZEM OMÓWIĆ.

ZACZYNAMY OD TESTU 2, W PIERWSZEJ ZAKŁADCE MAMY INFORMACJE O RYNKU PRACY I INFORMACJE Z RZECZPOSPOLITEJ I PARKIETU ( TEŻ WARTE PRZECZYTANIA ) JACHYM

http://doradztwojazowsko.weebly.com/21testy-online.html

Informacje dla maturzystów , Rodziców , nauczycieli wychowawców.

Instytucje rynku pracy

Instytucje rynku pracy realizują zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Celem działań podejmowanych przez instytucje rynku pracy jest dążenie do:

 • pełnego i produktywnego zatrudnienia;
 • rozwoju zasobów ludzkich;
 • osiągnięcia wysokiej jakości pracy;
 • wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej;
 • zwiększenia mobilności na rynku pracy.

Instytucje rynku pracy to:

 • Publiczne służby zatrudnienia - tworzą je organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw pracy oraz urzędami wojewódzkimi, realizującymi zadania określone ustawą.
 • Ochotnicze Hufce Pracy - są państwową jednostką wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, oraz bezrobotnych do 25 roku życia - strona internetowa: ohp.pl
 • Agencje zatrudnienia - są niepublicznymi jednostkami organizacyjnymi świadczącymi usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej - strona internetowa KRAZ: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz
 • Instytucje szkoleniowe – są to publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące na podstawie odrębnych przepisów edukację pozaszkolną. Strona internetowa: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
 • Instytucje dialogu społecznego na rynku pracy - są to:
  1) związki zawodowe lub organizacje związków zawodowych,
  2) organizacje pracodawców,
  3) organizacje bezrobotnych,
  4) organizacje pozarządowe
   - jeżeli wśród zadań statutowych znajduje się realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.
 • Instytucje partnerstwa lokalnego - są to grupy instytucji realizujących na podstawie umowy przedsięwzięcia i projekty na rzecz rynku pracy.

Inne podmioty wspierające działania instytucji rynku pracy to m.in. gminne centra informacji, akademickie biura karier, szkolne ośrodki kariery, organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką rynku pracy.

Przeczytajcie również informację o rynku pracy dołączoną w linku poniżej:

https://wupkielce.praca.gov.pl/rynek-pracy-w-tym-o-pracodawcach-i-profilach-prowadzonej-przez-nich-dzialalnosci

Miejski Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Kielcach

 • adres: 25-729 Kielce, ul. Urzędnicza 16
 • Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • tel: 41 367 67 28

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekoszowie

ul. Częstochowska 110, 26 – 065 Piekoszów

tel/fax: ( 041) 306 11 15   ,e – mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

WYKAZ PUNKTÓW DORADZTWA  EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO      i KOORDYNATORÓW  MIASTO KIELCE

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH W KIELCACHUL. PREZYDENTA R. KACZOROWSKIEGO 8, 25-317 KIELCE -AGNIESZKA JACHYM - 607573523 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 SPECJALNA IM. KAROLA WOJTYŁY -PAPIEŻA POLAKA W KIELCACHUL. SZKOLNA 29, 25-604 KIELCE

DOROTA STRADOMSKA-WROŃSKA

413676284    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Świętokrzyska”
ul. Starodomaszowska 20/U13,
25-315 Kielce
Telefon: 790-230-790
E-mail: poradnia@poradniakielce.p">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – doradztwo płatne

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
ul. Klembowskiego 3
25-829 Kielce-Słowik
tel./fax: (41) 344 75 97

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Młodzieżowe Centrum Kariery w Kielcach
doradca zawodowy: Anna Kuchta

pośrednik pracy: Szymon Szarek

ul. Kościuszki 11
25-310 Kielce
parter budynku pok. od 1 do 3
tel./fax: (41) 342 67 57
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W dniu 18.12.19 Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach wraz z Powiatowym Koordynatorem Punktu Doradztwa Zawodowego przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty zaprosili nauczycieli doradców zawodowych ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych na seminarium-

 

Doradztwo zawodowe w szkole

Seminarium odbyło się w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 w Kielcach.

W programie zostały omówione :

 • Akty prawne dotyczące doradztwa zawodowego
 • Zadania doradztwa zawodowego w szkole
 • Możliwości współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji doradztwa zawodowego
 • Oferta Powiatowego Punktu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego- doradztwo indywidualne dla uczniów

 

Zapraszamy do kontaktu wszystkich Doradców zawodowych  z metodykiem SODMiDN w Kielcach p. Bartoszem Prońko  i z Koordynatorem Punktu Doradztwa Zawodowego przy ZSE w Kielcach p. A. Jachym

W dniach 28-30 Pażdziernika w naszej szkole odbył się cykl mini seminariów na temat oferty Parku Technologicznego. W wykładach wzięły udział klasy 3 i 4.

Kielecki Park Technologiczny to miejsce nastaw ione na innowacyjność oraz kreatywność, otwarte na współpracę z przedsiębiorcami z całej Polski oraz zagranicy.  

Park oferuje nowoczesną i profesjonalnie przygotowaną infrastrukturę oraz uzbrojone tereny inwestycyjne, objęte działaniem Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Firmy prowadzące działalność na terenie KPT mogą korzystać, z jednej strony z udogodnień parkowych, z drugiej zaś, z przywilejów podatkowych.  Oferta instytucji jest zawsze odpowiedzią na indywidualne potrzeby potencjalnych współpracowników.

 W ramach Parku Technologicznego  w Kielcach działa Zespół Inkubatorów Technologicznych - Instytucja dająca nowym firmom kompleksowe i profesjonalne wsparcie.

   

Jego atutami są dobrze wyposażona i atrakcyjnie zlokalizowana infrastruktura, w skład której wczodzą budynki Orange Inc oraz Skye Inc., preferencyjne warunki wynajmu, a takze  szeroki wachlarz usług biznesowych i rozwojowych dla start up-ów oraz mikroprzedsiębiorstw.

Wszystkie moduły w ZIT, są w pełni  wyposażone. Znajdują się w nich podstawowe meble biurowe niezbędne do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wyjątek stanowią moduły typu open space, gdzie każdy lokator może stworzyć przestrzeń dopasowaną do indywidualnych potrzeb.

W Zespole Inkubatorów Technologicznych zlokalizowane są przede wszystkim pomieszczenia biurowe inkubowanych przedsiębiorstw, administracja KPT oraz przedstawicielstwa i siedziby instytucji firm otoczenia okołobiznesowego.

O zadaniach i ofercie Parku Technologicznego opowiadały nam  Natalia Luba-Chudzik, i Karolina Bubicz z Działu Projektów Rozwojowych. Okazało się ,że z usług Parku korzystać mogą wszyscy młodzi przedsiębiorcy , również absolwenci szkół średnich i uczelni wyższych. Warto o tym miejscu pamiętać wtedy gdy będziemy zakładać własną firmę.

Strony internetowe przydatne w poszukiwaniu informacji zawodowych i edukacyjnych.

To jest informacja przydatna dla uczniów naszej szkoły i ich Rodziców. Przeczytaj!!!!

www.koweziu.edu.pl

 • akty prawne dotyczące klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
 • publikacje: e-Gazetki o zawodach, informator o zawodach szkolnictwa zawodowego, poradniki metodyczne dla wychowawców gimnazjum w zakresie doradztwa zawodowego, broszury dla rodziców uczniów gimnazjum,
 • klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego,
 • opisy obszarów i zawodów,
 • psychotesty.

www.cdzdm.pl

 • informator o zawodach,
 • nowe zawody,
 • kwestionariusze zainteresowań,
 • testy predyspozycji zawodowych.

www.sdsiz.com

 • zasobnik doradcy,
 • linki.

www.euroguidance.pl

 • publikacje do pobrania.

www.progra.pl

 • scenariusze zajęć dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych,
 • informacje o rynku pracy,
 • do zakupienia książki, programy, szkolenia.

https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody (lub w Google wpisać: Doradca 2000)

 • klasyfikacja zawodów i specjalności,
 • szczegółowe opisy zawodów.

w Google wpisać: Przewodniki po zawodach MPiPS

 • zawierają szczegółowe opisy zawodów.

www.perspektywy.pl

 • matura, studia, kierunki kształcenia, rankingi szkół.

www.victor.com.pl

 • opisy zawodów.

www.cogito.com.pl

 • matura, studia, kierunki kształcenia. 
20 grudnia 2018 razem z Izbą Rzemieślników i Pracodawców zorganizowano w ZSE spotkanie informacyjne dla doradców zawodowych z kieleckich podstawówek i gimnazjów. W przedświątecznej atmosferze poruszone zostały  i omówione następujące tematy:
- tworzenie zakładek z informacjami  dotyczącymi  doradztwa zawodowego,
- spotkania z rodzicami i obecność doradców zawodowych
- wykład na temat szkolnictwa zawodowego- (dyrektor IRZiP )
- pytania i uwagi doradców ( bardzo wiele zapytań dotyczących ilości miejsc w szkołach średnich, rekrutacji, oferty edukacyjnej świętokrzyskich szkół).
Bieżacy kontakt z koordynatorem doradztwa zawodowego pod adresem - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zmiany prawne oraz programy nauczania w preorientacji, orientacji i doradztwie zawodowym - prezentacja

Szkoły zapewniają miejsca wszystkim absolwentom - prezentacja

Dodatkowe informacje