• Slider_gimnazjum1
  • Slider_gimnazjum2

ZSE SZKOŁĄ ZAWODOWYCH KOMPETENCJI

Projekt adresowany do uczniów technikum, który rozwija wiedzę i umiejętności z kluczowych dziedzin niezbędnych w społeczeństwie informacyjnym.

Od września 2010 r. Zespół Szkół Elektrycznych realizuje projekt pt: „ZSE szkołą zawodowych kompetencji” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jest adresowany do uczniów technikum naszej szkoły.

Projekt zakłada przeprowadzenie szkolenia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL), które zakończą się egzaminem certyfikującym przeprowadzonym przez egzaminatora ECDL z ramienia Polskiego Towarzystwa Informatycznego, szkolenia z obsługi specjalistycznego oprogramowania Multisim oraz Altium Designer - szkolenia są prowadzone przez trenerów firm Evatronix i National Instruments.

W programie są przewidziane zajęcia w pracowniach specjalistycznych: komputerowej, mikroprogramowania i elektronicznej oraz zajęcia z j. angielskiego technicznego i matematyki.

Szkoła posiada: oprogramowanie EDA (Electronic Design Automation) do projektowania i tworzenia systemów PCB (Printed Circuit Board) t j. Multisim oraz Altium Designer. Oba programy są wykorzystywane przez profesjonalne firmy zajmujące się projektowaniem i wykonaniem układów elektronicznych; (koszt tego oprogramowania to 35.000), Adobe Photoshop CS5 Extended oraz CorelDRAW Graphics Suite, dwa laboratoria ECDL, w których przeprowadzane są egzaminy z ECDL-Core i ECDL-Advanced.

Szkoła ma dwóch egzaminatorów ECDL-Core oraz jednego egzaminatora ECDL-Advanced.

 

Dodatkowe informacje