• Slider_gimnazjum1
 • Slider_gimnazjum2

PROGRAM UNIJNY Socrates Comenius LEONCA

Program unijny o nazwie LEONCA był realizowany przez trzy kolejne lata, począwszy od roku szkolnego 2004/2005 w Niemczech, na Malcie, w Czechach oraz w Polsce.

Szkolny projekt Comeniusa "LEONCA" - LEarning at the ON - line CAmpus był realizowany przez trzy kolejne lata, począwszy od roku szkolnego 2004/2005.
Koordynatorem projektu była szkoła z Betzdorf-Kirchen, Niemcy.

Partnerami projekty były: Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach i szkoła Hradec Kralove, Czechy; w pierwszym roku projektu partnerem była także szkoła z Malty, z miasta Victoria.

W efekcie współpracy szkół partnerskich utworzono powszechnie dostępną platformę internetową, międzynarodowy campus on-line pod adresem www.leonca.net

Tu zostały umieszczone prace uczniów o następującej tematyce:

 • Ja i mój dzień - prace dotyczyły życia uczniów, domu, rodziny, szkoły, czasu wolnego, zainteresowań;
 • Ja i mój kraj - prace na temat kraju, warunków geograficznych, społecznych, politycznych, a także historii i kultury;
 • Ja i moja Europa - prace dotyczyły życia w zjednoczonej Europie, możliwości dalszego kształcenia się oraz podjęcia pracy w krajach UE.

Prace publikowane na stronach projektu miały różnorodny charakter: teksty w języku angielskim, zdjęcia, krótkie filmy, prezentacje, krzyżówki, quizy na temat krajów partnerskich.

Kontakt z parterami był utrzymywany drogą e-mailową, na chacie, a także bezpośrednio podczas wizyt roboczych.

Formy upowszechnienia projektu:

 • gabloty szkolne (informacje bieżące, gazetki, zdjęcia);
 • informacje na stronie internetowej;
 • kronika szkolna;
 • rady pedagogiczne;
 • targi edukacyjne;
 • Festiwal Sokrates Comenius w roku szkolnym 2004/05 i 2005/06;
 • informacje w prasie lokalnej;
 • konkursy szkolne: "Nasze miasta partnerskie", "Szkolny Quiz Europejski";
 • LEONCA Project Day w VI 2006 r.
 • gadżety z danymi projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu trzech lat projektu odbyło się siedem wizyt: dwie w Niemczech, jedna na Malcie, dwie w Czechach i dwie w Polsce. Wizyty robocze dały uczestnikom możliwość poznania szkół i krajów partnerskich, nawiązania bliższych kontaktów, wymiany doświadczeń, pogłębienia umiejętności językowych.

 

Dodatkowe informacje