• Slider_gimnazjum1
  • Slider_gimnazjum2

 

Ogłoszenie o naborze do projektu:

 

Dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobyte w placówkach zagranicznych dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach”,  

realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  

sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Nr projektu:  POWERVET-2015-1-PL01-KA102014874

        

Głównym celem projektu jest zdobycie nowych , poszukiwanych na rynku pracy umiejętności.  Uczestnicy projektu odbędą 2-tygodniowe szkolenie w miejscowości Sewilla w Hiszpanii z zakresu przygotowania instalacji fotowoltaicznej (projektowanie i montaż baterii słonecznych dla domu jednorodzinnego). Ukończenie kursu zostanie potwierdzone międzynarodowym certyfikatem ECVET oraz Europass Mobilność. Uczniowie przystępujący do projektu zobowiązani są uczestniczyć w szkoleniach przygotowujących oraz w działaniach poprojektowych.

Termin wyjazdu: 05.06.2016 – 18.06.2016

 

Zapraszam wszystkich chętnych uczniów z klas trzecich o profilu technik energetyk i technik elektronik do składania deklaracji uczestniczenia w projekcie. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z wyjazdem.

W celu przystąpienia do projektu należy:

Przeczytać Regulamin rekrutacji  oraz  Kryteria Naboru 

Pobrać i wypełnić:

1. Deklarację przystąpienia do projektu: elektronik ; energetyk

2. Kartę kwalifikacyjną przystąpienia do szkoleń przed projektem

 

Wydrukowane i wypełnione dokumenty złożyć osobiście do pani Anny Jarosińskiej do dnia 10.03.2016r. do godz.12.00, sala 302

Dodatkowe informacje