• Slider_szkola

 plik do pobrania - Ramowy program zajęć z edukacji zdrowotnej  i działań promujących zdrowie w roku szkolnym 2016/2017

Działania edukacyjne w zakresie promocji zdrowia obejmują ponadto współpracę z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Kielcach, z Dyrekcja Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Szkolnym i Panią Pedagog. Działania profilaktyczne na rzecz zdrowia uczniów to stałe indywidualne kontakty z rodzicami uczniów, z nauczycielami wychowania fizycznego i wychowawcami klas, to również interpretowanie testów przesiewowych  do wykrywania zaburzeń w obszarze rozwoju fizycznego obejmującego prawidłowe widzenie, prawidłowy pomiar ciśnienia tętniczego, ocenę układu ruchowego, ocenę BIM oraz realizację zaleceń lekarskich z obszaru profilaktyki.

     Kielce 2016.09.01.                                                                  Elżbieta Ptak

Dodatkowe informacje