• Slider_szkola

W ramach obowiązujących procedur w ZSE dwa razy w roku pracownik medyczny wykonuje  pomiar wysokości ciała i wysokości podkolanowej ucznia celem prawidłowego dostosowania mebli edukacyjnych. Dostosowanie to ma kluczowy wpływ na prawidłowy rozwój postawy, prawidłowe  kształtowanie się kręgosłupa oraz właściwe funkcjonowanie układu mięśniowo – kostnego.

Uczniowie ZSE proszeni są o zajmowanie oznaczonych odpowiednim kolorem i przyporządkowanych im -  przez wychowawców - ławek.        

            Wzrost (bez butów)

       Kolor ławki

1460 – 1765 mm

Zielony

1590 – 1880 mm

Niebieski

1740 – 2020 mm

         Brązowy

              

 

 

 

Dodatkowe informacje