• Slider_szkola

Poniżej zamieściliśmy kalendarz roku szkolnego 2021/2022, który z pewnością będzie pomocny w planowaniu wspólnego, rodzinnego wypoczynku. Terminy przerw świątecznych wynikają zazwyczaj z kalendarza świąt, natomiast pozostałe przerwy, w szczególności daty początku oraz końca ferii zimowych dla poszczególnych województw ustalane są odrębnie dla każdego roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Kalendarz na rok szkolny 2021/2022

Dodatkowe informacje