Najważniejsze zadania

Warsztaty szkolne stanowią integralną część Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach. 
Praktyczna nauka zawodu, jako  element  procesu kształcenia zawodowego,  jest tu realizowana poprzez wykonywanie ćwiczebnych  montaży obwodów oraz instalacji elektrycznych i elektronicznych. Realizowane są też  zadania produkcyjno – usługowe, dostosowane do możliwości uczniów.

Celem praktycznej nauki zawodu, a zarazem misją warsztatów szkolnych jest:

 • przygotowanie uczniów do wykonywania zawodu w zakresie umiejętności określonej
  w charakterystyce zawodowej programu nauczania,
 • przygotowanie uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Jak i gdzie prowadzimy zajęcia

Zajęcia na warsztatach są prowadzone w przyjaźnie urządzonych pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt, narzędzia i przyrządy pomiarowe. Są to:
» cztery pracownie dla zawodów technik elektryk i elektryk i elektromechanik,

» dwie pracownie dla zawodów technik elektronik i monter elektronik,

» pracownia dla zawodu technik telekomunikacji,

» pracownia dla zawodu technik energetyk,

» pracownia obróbki ręcznej i mechanicznej metali oraz tworzyw sztucznych,

» obszerna pracownia komputerowa.

Pracownie te są jednocześnie salami egzaminacyjnymi spełniającymi standardy UE w tym zakresie. Warsztaty Szkolne ZSE posiadają bowiem upoważnienie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi do przeprowadzania egzaminów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w poszczególnych zawodach.

Zawody

Warsztaty szkolą uczniów w zawodach:

na poziomie technikum

 • technik elektryk,
 • technik elektronik,
 • technik telekomunikacji,
 • technik energetyk

oraz na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej

 • elektryk,
 • monter elektronik,
 • elektromechanik.

Kadra

Nauczyciele warsztatów szkolnych oprócz wykształcenia kierunkowego posiadają bogate doświadczenie zawodowe zdobyte wcześniej w różnych gałęziach przemysłu oraz usług związanych
z naszym profilem nauczania.

Kierownikiem  kształcenia praktycznego,  odpowiedzialnym także za praktyki zawodowe uczniów oraz za techniczne przygotowanie egzaminów zawodowych jest  mgr inż. Cedro Michał

 

Dodatkowe informacje