Innowacyjna Klasa Patronacka w “Elektryku”

W Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach zostanie utworzona Innowacyjna Klasa Patronacka w zawodzie technik programista. To efekt współpracy Kieleckiego Parku Technologicznego, spółki ALTAR (lokatora KPT z branży IT) oraz ZSE.

Utworzenie klasy patronackiej jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy, na którym widoczny jest duży deficyt specjalistów z branży IT. Warto zatem zadbać o dobre przygotowanie przyszłych kompetentnych kadr tego sektora.

Współpraca pomiędzy Zespołem Szkół Elektrycznych w Kielcach, spółką ALTAR oraz Kieleckim Parkiem Technologicznym zakłada m.in. organizację zajęć praktycznych w ramach dualnego systemu kształcenia oraz praktyki zawodowej i staży dla uczniów Szkoły przez ALTAR i KPT, wsparcie ze strony KPT w realizacji podstawy programowej w zakresie przedmiotów „Przedsiębiorczość” oraz „Prowadzenie działalności gospodarczej lub pokrewnych”, udostępnienie przez Park infrastruktury Centrum IT/ICT w celu przeprowadzania zajęć dydaktycznych, a także realizację wspólnych projektów, w szczególności współfinansowanych ze środków funduszy europejskich podnoszących kwalifikacje i kompetencje uczniów oraz nauczycieli. Czytaj więcej tutaj.